Toisen puolesta asiointi OmaKelassa

Toisen täysi-ikäisen henkilön puolesta asiointi on osittain mahdollista OmaKelassa.

OmaKelassa voi täysi-ikäisen henkilön puolesta

  • tarkistaa käsiteltävänä olevat asiat
  • seurata niiden etenemistä
  • nähdä tulevat maksut.

OmaKelassa ei toisen puolesta voi

  • hakea etuuksia tai lähettää hakemuksia
  • lukea toisen henkilön saamia päätöksiä, lukuun ottamatta uusimpia vammaistuen, sairauspäivärahojen ja aikuiskoulutustuen lainatakauspäätöksiä. 

Suomi.fi-valtuus verkossa asiointiin

Toisen puolesta asiointi edellyttää aina, että täysi-ikäinen henkilö valtuuttaa toisen täysi-ikäisen henkilön hoitamaan asioitaan. OmaKelassa asiointia varten asiakkaan pitää antaa toiselle henkilölle Suomi.fi-valtuus, jonka nimi on Sosiaaliturvan etuusasioiden hoitaminen. Suomi.fi-valtuus koskee kaikkia Kela-asioita, eli sitä ei voi rajata vain tiettyihin asioihin.

Siirry antamaan valtuus Suomi.fi-palvelussa.

Alaikäisen puolesta ei voi asioida OmaKelassa

Huoltaja ei voi hoitaa alaikäisen lapsensa asioita OmaKelassa. Syynä on lapsen ja kolmansien henkilöiden tietosuojan varmistaminen: OmaKelassa ei voida rajoittaa, mitä tietoja huoltaja näkee esimerkiksi päätöksissä tai viesteissä. Lähivuosina asiointipalvelua uudistetaan, jolloin huoltajalle on tulossa mahdollisuus hakea etuuksia alaikäisen lapsensa puolesta.

Alaikäisen puolesta asioinnissa OmaKelassa on kaksi poikkeusta. Huoltaja voi hakea OmaKelassa alaikäiselle lapselleen eurooppalaista sairaanhoitokorttia ja sosiaaliturvaan kuulumista jos perhe muuttaa ulkomaille tai Suomeen.

Huoltajan Suomi.fi-valtuutta ei ole otettu käyttöön OmaKelassa

Huoltaja voi jo antaa itselleen Suomi.fi-valtuuden hoitaa alaikäisen lapsensa Kela-asioita verkossa ja pyytää lapsen muita huoltajia hyväksymään valtuuden. Valtuudella ei kuitenkaan vielä voi asioida alaikäisen lapsen puolesta OmaKelassa.

Lue lisää