Opintolainahyvitys

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainahyvityksen. Se tarkoittaa, että Kela maksaa osan opintolainastasi. Opintolainahyvitys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa 1.8.2014 tai sen jälkeen.

Laskurilla voit arvioida, voitko saada opintolainahyvityksen, missä ajassa korkeakoulututkinto on suoritettava ja minkä suuruisen hyvityksen voit saada.

Kuka voi saada opintolainahyvityksen?

Voit saada opintolainahyvityksen, jos

 • olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi 1.8.2014 tai sen jälkeen eli ensimmäinen läsnäololukuvuotesi on 2014–2015 tai myöhäisempi
 • suoritat tutkinnon määräajassa ja
 • sinulla on valtion takaamaa opintolainaa yli 2 500 euroa.

Hyvitykseen oikeuttavia tutkintoja ovat

 • yliopistossa suoritettava alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
 • ammattikorkeakoulussa suoritettava ammattikorkeakoulututkinto.

Voit saada hyvityksen vain ensimmäisestä Suomessa tai ulkomailla suorittamastasi korkeakoulututkinnosta. Kuitenkin jos suoritat yliopistossa alemman korkeakoulututkinnon, voit päättää itse, haetko hyvitystä vai käytätkö sen vasta sitten, kun suoritat yliopistossa ylemmän korkeakoulututkinnon.

Voit saada opintolainahyvityksen ammattikorkeakoulussa suoritettavan ylemmän ammattikorkeakoulututkinnon perusteella, mutta vain jos se on ensimmäinen suorittamasi korkeakoulututkinto.

Saat yleensä päätöksen opintolainahyvityksestä automaattisesti tutkinnon suorittamisen jälkeen.

Tutkinto on suoritettava määräajassa

Voit saada opintolainahyvityksen vain, jos suoritat tutkintosi määräajassa. Määräajan pituuteen vaikuttaa se tutkinto, jota suoritat.

Kela laskee, että opiskeluaikasi alkaa sen lukukauden alusta, jolloin olet saanut ensimmäisen opiskeluoikeutesi tutkinto-opintoihin missä tahansa korkeakoulussa. Opintojen lasketaan alkavan

 • 1.1. aina, kun ensimmäinen opiskeluoikeus on kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) alkavaan koulutukseen
 • 1.8. aina, kun ensimmäinen opiskeluoikeus on syyslukukaudella (1.8.–31.12.) alkavaan koulutukseen.

Opiskeluaika päättyy sen lukukauden viimeiseen päivään, jonka aikana suoritat tutkinnon. Opintojen lasketaan päättyvän

 • 31.7. aina, kun suoritat tutkinnon kevätlukukauden aikana (1.1.–31.7.)
 • 31.12. aina, kun suoritat tutkinnon syyslukukauden aikana (1.8.–31.12.).

Opiskeluaikaan kuuluvat myös ne lukukaudet, jolloin olet ilmoittautunut poissa olevaksi tai opintosi ovat keskeytyneet.

Jos olet vastaanottanut opiskelupaikkasi ennen 1.8.2014, mutta olet ilmoittautunut ensimmäisen kerran läsnä olevaksi vasta 1.8.2014 tai sen jälkeen, opiskeluaikasi alkaa 1.8.2014.

Alempi + ylempi korkeakoulututkinto tai pelkkä ylempi korkeakoulututkinto: määräaika = tavoiteaika + enintään yksi lukuvuosi
Tutkinnon laajuus Määräaika
300 opintopistettä 6 lukuvuotta
330 opintopistettä 6,5 lukuvuotta
360 opintopistettä 7 lukuvuotta

Jos suoritat pelkän ylemmän korkeakoulututkinnon, määräaika riippuu alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon yhteenlasketusta laajuudesta.

Esimerkki: pelkkä ylempi korkeakoulututkinto

Opiskelija suorittaa 120 opintopisteen ylemmän korkeakoulututkinnon. Opintolainahyvityksen määräaika lasketaan lisäämällä siihen alemman korkeakoulututkinnon laajuus (180 opintopistettä). Tutkinnon laajuus on yhteensä 120 op + 180 op = 300 opintopistettä. Määräaika on siis 6 lukuvuotta. Se alkaa sen lukukauden alusta, jolloin opiskelija on ottanut vastaan ensimmäisen opiskelupaikkansa missä tahansa korkeakoulussa.
Ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto: määräaika = tavoiteaika + enintään yksi lukukausi (= 0,5 lukuvuotta)
Tutkinnon laajuus Määräaika
180 opintopistettä 3,5 lukuvuotta
210 opintopistettä lukuvuotta
240 opintopistettä 4,5 lukuvuotta
270 opintopistettä lukuvuotta

Esimerkki: poissaololukuvuosi 2014–2015

Opiskelija ottaa vastaan opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2014. Hän ilmoittautuu poissa olevaksi lukuvuodeksi 2014–2015. Hän suorittaa 210 opintopisteen laajuisen ammattikorkeakoulututkinnon 20.12.2018. Opintolainahyvityksessä huomioon otettava tutkinnon suorittamisaika on 1.8.2014–31.12.2018 eli 4,5 lukuvuotta. Opiskelija ei saa opintolainahyvitystä. Poissaololukuvuosi 2014–2015 on myös tutkinnon suorittamisaikaa.

Esimerkki: poissaololukuvuosi 2013–2014

Opiskelija ottaa vastaan opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2013. Hän ilmoittautuu poissa olevaksi lukuvuodeksi 2013–2014. Opiskelija ilmoittautuu läsnä olevaksi ensimmäisen kerran 1.8.2014. Hän suorittaa 210 opintopisteen laajuisen ammattikorkeakoulututkinnon 20.12.2017. Opintolainahyvityksessä huomioon otettava tutkinnon suorittamisaika on 1.8.2014–31.12.2017 eli 3,5 lukuvuotta. Opiskelija saa opintolainahyvityksen. Poissaololukuvuosi 2013–2014 ei ole tutkinnon suorittamisaikaa, koska suorittamisajan laskeminen alkaa aikaisintaan 1.8.2014.

Määräajan pidennys

Jos et suorita tutkintoa määräajassa, voit silti saada opintolainahyvityksen, jos opintosi ovat hidastuneet hyväksyttävän syyn vuoksi. Hyväksyttäviä syitä ovat

Palveluskauden tai etuuden maksukauden pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään 30 päivää opintolainahyvitykseen oikeuttavana suorittamisaikana.

Esimerkki 1

Opiskelija suorittaa 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkintoa. Hän voi saada opintolainahyvityksen, jos hän suorittaa tutkinnon 4,5 lukuvuodessa. Jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan syksyllä 2014, määräaika pidentävät syyt huomioidaan vain ajalta 1.8.2014 – 31.12.2018.

Esimerkki 2

Opiskelija suorittaa 300 opintopisteen yliopistotutkintoa. Hän voi saada opintolainahyvityksen, jos hän suorittaa tutkinnon 6 lukuvuodessa. Jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan syksyllä 2014, määräaikaa pidentävät syyt huomioidaan vain ajalta 1.8.2014 – 31.7.2020.

Opiskelija suorittaa asevelvollisuuden syksyn 2014 ja kevään 2015 aikana niin, että opintolainahyvitykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 1 lukuvuodella. Tutkinto on suoritettava viimeistään 31.7.2021.

Opiskelija sairastuu kevään 2021 aikana ja saa sairauspäivärahaa vähintään 30 päivän ajan. Määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella. Hän voi saada opintolainahyvityksen, jos hän saa tutkinnon suoritettua viimeistään 31.12.2021.

Yhden lukukauden aikana vähintään 30 päivää kestänyt palveluskausi tai etuuden maksukausi pidentää määräaikaa 0,5 lukuvuodella. Lukukaudet ovat 1.1.–31.7. tai 1.8.–31.12. Jos sinulla on saman lukukauden aikana useita palveluskausia ja etuuden maksukausia, määräaikaa voidaan pidentää vain 0,5 lukuvuodella.

Jos palvelukausi tai etuuden maksukausi kestää vähintään 30 päivää, mutta se ei kestä yhdenkään lukukauden aikana 30 päivää, määräaikaa voidaan silti pidentää 0,5 lukuvuodella.

Lapsen hoitamisen vuoksi määräaikaa voidaan pidentää rajoituksetta, mutta vain siltä ajalta, jolta olet saanut äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Muiden syiden vuoksi määräaikaa voidaan pidentää yhteensä enintään 2 lukuvuodella.

Jos opiskeluaikasi on ollut liian pitkä, saat Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen opintolainahyvityksestä. Jos sinulla on hyväksyttävä syy opintojen hidastumiselle, pyydä Kelaa käsittelemään asia uudelleen.  Päätösehdotuksessa kerrotaan, mihin mennessä sinun pitää pyytää uudelleenkäsittelyä.

Tee uudelleenkäsittelypyyntö myös silloin, kun ulkomaisessa korkeakoulussa suoritetun tutkinnon suorittamisaika on ollut enintään 3 kuukautta liian pitkä ja kun se on johtunut

 • sinusta riippumattomasta viivästyksestä tutkintotodistuksen saamisessa tai
 • siitä, että ulkomaisessa korkeakoulussa on käytössä Suomen lukukausista poikkeavat lukukausien alkamis- ja päättymisajat.

Selvitä tosiasiallinen opiskeluaikasi, tutkintotodistuksen viivästyksen syy ja lukukausien alkamis- ja päättymisajat. Tee se uudelleenkäsittelypyynnössä tai opintolainahyvityshakemuksessa (OT 30).

Viivästyttikö koronaepidemia valmistumistasi?

Jos suoritit korkeakoulututkinnon syyslukukaudella 2020 (1.8. – 31.12.2020) ja valmistumisesi viivästyi koronaepidemian takia, opintolainahyvitykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella. Määräaikaa voidaan pidentää, jos suoritit syyslukukaudella 2020 tutkinnon, jonka perusteella ratkaistaan oikeus opintolainahyvitykseen.

Jos et valmistunut opintolainahyvitykseen oikeuttavassa määräajassa, saat Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen. Tee uudelleenkäsittelypyyntö, jos valmistumisesi viivästyi koronaepidemian takia. Kerro uudelleenkäsittelypyynnössä, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja sinulla jäi kevätlukukaudella 2020 (1.1. - 31.7.2020) suorittamatta koronaepidemian takia. Ilmoita uudelleenkäsittelypyynnössäsi,

 • mitä pakollisia opintoja sinulla jäi suorittamatta ja
 • miten koronaepidemia vaikutti siihen, että ne jäivät suorittamatta.

Uudelleenkäsittelypyynnöksi riittää vapaamuotoinen ja omasanainen selvitys tilanteestasi. Sinun ei tarvitse liittää pyyntöösi todistuksia. Opintojasi viivästyttäneet syyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen järjestelyihin tai sinun tai perheenjäsenesi terveyteen tai elämäntilanteeseen.

Jos haluat saada opintolainahyvityksen syyslukukauden 2020 aikana yliopistossa suorittamasi alemman korkeakoulututkinnon perusteella, et saa päätöstä automaattisesti, vaan sinun on haettava sitä. Hae hyvitystä 2 vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Kerro silloin opintolainahyvityshakemuksessasi (OT 30) opintojesi viivästymisestä koronaepidemian takia.

Lue lisää

Eduskunta on hyväksynyt lakimuutoksen, jonka perusteella koronaepidemia on aina hyväksyttävä syy opintojen hidastumiselle tai opintojen aloituksen siirtämiselle.

Siirsitkö opintojesi aloittamista koronaepidemian vuoksi?

Koronaepidemian aiheuttama opintojen viivästyminen voidaan huomioida myös silloin, kun opiskelija on siirtänyt korkeakouluopintojensa aloittamista koronaepidemian vuoksi. Tämä koskee sinua, jos olet saanut ensimmäisen opiskeluoikeutesi tutkinto-opintoihin syyslukukaudella 2020 tai kevätlukukaudella 2021 alkavaan koulutukseen, mutta aloitat opintosi myöhemmin koronaepidemian vuoksi.

Kela katsoo opintojesi alkavan seuraavalla tavalla:

 • Jos opiskelet suomalaisessa korkeakoulussa ja olet aiempina lukukausina ollut poissa oleva koronaepidemian vuoksi, opintosi alkavat ensimmäisen läsnäololukukautesi alusta.
 • Jos opiskelet ulkomaisessa korkeakoulussa ja siirsit opintojesi aloittamista koronaepidemian vuoksi, opintosi alkavat sen lukukauden alusta, jonka aikana todellisuudessa aloitit opintosi.

Jos et valmistu opintolainahyvitykseen oikeuttavassa määräajassa, saat Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen. Tee uudelleenkäsittelypyyntö, jos siirsit opintojesi aloittamista koronaepidemian takia. Kerro uudelleenkäsittelypyynnössä, minkä koronaepidemiaan liittyvän viranomaismääräyksen tai epidemiaan liittyvän muun painavan syyn vuoksi ilmoittauduit poissa olevaksi. Jos opiskelit ulkomaisessa korkeakoulussa, kerro uudelleenkäsittelypyynnössäsi myös, milloin ensimmäinen opiskeluoikeutesi alkoi ja milloin todellisuudessa aloitit opintosi.

Jos haluat saada opintolainahyvityksen yliopistossa suoritetun alemman korkeakoulututkinnon perusteella, et saa päätöstä automaattisesti, vaan sinun on haettava sitä. Hae hyvitystä 2 vuoden kuluessa tutkinnon suorittamisesta. Kerro silloin opintolainahyvityshakemuksessasi (OT 30) opintojesi aloituksen siirtämisestä koronaepidemian takia.

Lue lisää