Opintolainavähennys

Jos nostat opintolainaa korkeakoulututkinto-opintojesi aikana ja suoritat tutkinnon määräajassa, voit saada opintolainavähennyksen.

Opintolainavähennys on verovähennys. Kun lyhennät opintolainaasi pankille, maksat opintolainavähennyksen verran vähemmän veroja. Opintolainavähennys koskee vain korkeakouluopiskelijoita, jotka ovat aloittaneet ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintonsa ennen 1.8.2014.

Kuka voi saada opintolainavähennyksen?

Voit saada opintolainavähennyksen, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • olet aloittanut ensimmäiset korkeakoulututkinto-opintosi ennen 1.8.2014
 • suoritat tutkinnon määräajassa ja
 • sinulla on opintolainaa yli 2 500 euroa.

Vähennykseen oikeuttavia tutkintoja ovat:

 • alempi tai ylempi korkeakoulututkinto
 • ammattikorkeakoulututkinto tai ylempi ammattikorkeakoulututkinto.

Voit saada vähennyksen vain ensimmäisestä Suomessa tai ulkomailla suorittamastasi korkeakoulututkinnosta, jonka suorittamisen olet aloittanut 1.8.2005–31.7.2019. Jos olet aloittanut tutkinnon suorittamisen 1.8.2019 tai sen jälkeen, opintolainavähennystä ei voida myöntää.

Alemmasta korkeakoulututkinnosta voit saada opintolainavähennyksen vain, jos sinulla on opinto-oikeus pelkästään alempaan korkeakoulututkintoon.

Saat yleensä päätöksen opintolainavähennyksestä automaattisesti tutkinnon suorittamisen jälkeen. Jos olet suorittanut korkeakoulututkinnon ulkomailla, sinun pitää ilmoittaa siitä Kelalle.

Voit arvioida laskurin avulla, voitko saada opintolainavähennystä.

Tutkinto on suoritettava määräajassa

Voit saada opintolainavähennyksen vain, jos suoritat tutkintosi määräajassa. Määräaika riippuu siitä, mitä tutkintoa suoritat.

Kela laskee, että opiskeluaikasi alkaa sen lukukauden alusta, jolloin olet ottanut vastaan ensimmäisen opiskelupaikkasi missä tahansa korkeakoulussa. Opintojen lasketaan alkavan

 • 1.1. aina, kun ensimmäinen opiskelupaikka on kevätlukukaudella (1.1.–31.7.) alkavaan koulutukseen
 • 1.8. aina, kun ensimmäinen opiskelupaikka on syyslukukaudella (1.8.–31.12.) alkavaan koulutukseen.

Opiskeluaika päättyy sen lukukauden viimeiseen päivään, jonka aikana suoritat tutkinnon. Opintojen lasketaan päättyvän

 • 31.7. aina, kun suoritat tutkinnon kevätlukukauden aikana (1.1.–31.7.)
 • 31.12. aina, kun suoritat tutkinnon syyslukukauden aikana (1.8.–31.12.).

Opiskeluaikaan kuuluvat myös ne lukukaudet, jolloin olet ilmoittautunut poissa olevaksi tai opintosi ovat keskeytyneet.

Alempi + ylempi korkeakoulututkinto tai pelkkä ylempi korkeakoulututkinto: määräaika = tavoiteaika + enintään kaksi lukuvuotta.
Tutkinnon laajuus, op Määräaika
300 7 lukuvuotta
330 7,5 lukuvuotta
360 lukuvuotta

Jos suoritat pelkän ylemmän korkeakoulututkinnon, määräaika riippuu alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon yhteenlasketusta laajuudesta.

Esimerkki

Opiskelija suorittaa 120 opintopisteen ylemmän korkeakoulututkinnon. Hän voi saada opintolainavähennyksen, jos hän suorittaa tutkinnon 7 lukuvuodessa (120 op + 180 op = 300 opintopistettä, jolloin määräaika on 7 lukuvuotta). Tutkinnon suorittamisajan laskeminen alkaa sen lukukauden alusta, jolloin opiskelija on ottanut vastaan ensimmäisen opiskelupaikkansa missä tahansa korkeakoulussa.
Ammattikorkeakoulututkinto tai alempi korkeakoulututkinto: määräaika = tavoiteaika + enintään yksi lukuvuosi.
Tutkinnon laajuus, op Määräaika
180 4 lukuvuotta
210 4,5 lukuvuotta
240 lukuvuotta
270 5,5 lukuvuotta

Muista, että tutkinnon suorittamisajan laskeminen alkaa ensimmäisten korkeakouluopintojesi aloittamisesta ja että poissaololukukaudet ja keskeyttämiskaudet lasketaan myös opiskeluajaksi.

Esimerkki

Opiskelija ottaa vastaan opiskelupaikan ammattikorkeakoulussa syksyllä 2012. Hän ilmoittautuu poissa olevaksi lukuvuodeksi 2012–2013. Lukuvuoden 2013–2014 hän opiskelee ammattikorkeakoulussa. Syksyllä 2014 hän alkaa opiskella yliopistossa. Opiskelija suorittaa yhteensä 300 opintopisteen laajuisen alemman ja ylemmän korkeakoulututkinnon 20.10.2019. Kela laskee, että opiskelija on opiskellut 1.8.2012 – 31.12.2019 eli 7,5 lukuvuotta. Opiskelija ei saa opintolainavähennystä (eikä myöskään opintolainahyvitystä).

Määräajan pidennys

Jos et suorita tutkintoa määräajassa, voit silti saada opintolainavähennyksen, jos opintosi ovat hidastuneet hyväksyttävän syyn vuoksi. Hyväksyttäviä syitä ovat

 • varusmies-, siviili- tai naisten vapaaehtoisen asepalveluksen suorittaminen
 • lapsen hoitaminen, jos olet saanut äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
 • sairaus, jos olet saanut sairauspäivärahaa, tartuntatautipäivärahaa tai täyden työkyvyttömyyden perusteella maksettavaa kuntoutustukea, eläkettä tai korvausta
 • koronaepidemian aiheuttama viivästys opinnoissa.

Palveluskauden tai etuuden maksukauden pitää kestää yhtäjaksoisesti vähintään yhden kuukauden opintolainavähennykseen oikeuttavana suorittamisaikana.

Esimerkki 1

Opiskelija suorittaa 240 opintopisteen ammattikorkeakoulututkintoa. Hän voi saada opintolainavähennyksen, jos hän suorittaa tutkinnon 5 lukuvuodessa. Jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan syksyllä 2013, määräaika pidentävät syyt huomioidaan vain ajalta 1.8.2013 – 31.7.2018.

Esimerkki 2

Opiskelija suorittaa 300 opintopisteen yliopistotutkintoa. Hän voi saada opintolainavähennyksen, jos hän suorittaa tutkinnon 7 lukuvuodessa. Jos hän on ottanut opiskelupaikan vastaan syksyllä 2013, määräaikaa pidentävät syyt huomioidaan vain ajalta 1.8.2013 – 31.7.2020.

Opiskelija suorittaa asevelvollisuuden syksyn 2013 ja kevään 2014 aikana niin, että opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 1 lukuvuodella. Tutkinto on suoritettava viimeistään 31.7.2021.

Opiskelija sairastuu kevään 2021 aikana ja saa sairauspäivärahaa vähintään kuukauden ajan. Määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella. Hän voi saada opintolainavähennyksen, jos hän saa tutkinnon suoritettua viimeistään 31.12.2021.

Yhden lukukauden aikana vähintään yhden kuukauden kestänyt palveluskausi tai etuuden maksukausi pidentää määräaikaa 0,5 lukuvuodella. Lukukaudet ovat 1.1.–31.7. tai 1.8.–31.12. Jos sinulla on saman lukukauden aikana useita palveluskausia ja etuuden maksukausia, määräaikaa voidaan pidentää vain 0,5 lukuvuodella.

Jos palvelukausi tai etuuden maksukausi kestää vähintään yhden kuukauden, mutta se ei kestä yhdenkään lukukauden aikana yhtä kuukautta, määräaikaa voidaan silti pidentää 0,5 lukuvuodella.

Oman lapsen hoitamisen vuoksi määräaikaa voidaan pidentää rajoituksetta, jos olet saanut äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa. Muiden syiden vuoksi määräaikaa voidaan pidentää yhteensä enintään 2 lukuvuodella.

Jos opiskeluaikasi on ollut liian pitkä, saat Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen opintolainavähennyksestä. Jos sinulla on hyväksyttävä syy opintojen hidastumiselle, pyydä Kelaa käsittelemään asia uudelleen.  Päätösehdotuksessa kerrotaan, mihin mennessä sinun pitää pyytää uudelleenkäsittelyä.

Esimerkki

Tutkinnon suorittanut opiskelija on saanut hylkäävän päätösehdotuksen opintolainavähennyksestä. Yhteensä 300 opintopisteen laajuinen alempi ja ylempi korkeakoulututkinto olisi pitänyt suorittaa 7,0 lukuvuodessa, mutta opiskelijalta meni sen suorittamiseen 7,5 lukuvuotta. Opiskelija on saanut lapsen opiskeluaikanaan, joten hän tekee uudelleenkäsittelypyynnön. Kela tarkistaa opiskelijan äitiys- ja vanhempainrahakaudet, jotka olivat 27.2. – 11.1. Opintolainavähennykseen oikeuttavaa tutkinnon suorittamisaikaa voidaan pidentää 1,0 lukuvuodella. Opiskelija saa opintolainavähennyksen.

Viivästyttikö koronaepidemia valmistumistasi?

Jos suoritit korkeakoulututkinnon syyslukukaudella 2020 (1.8. – 31.12.2020) ja valmistumisesi viivästyi koronaepidemian takia, opintolainavähennykseen oikeuttavaa määräaikaa voidaan pidentää 0,5 lukuvuodella. Määräaikaa voidaan pidentää, jos suoritit syyslukukaudella 2020 tutkinnon, jonka perusteella ratkaistaan oikeus opintolainavähennykseen.

Jos et valmistunut opintolainavähennykseen oikeuttavassa määräajassa, saat Kelalta hylkäävän päätösehdotuksen. Tee uudelleenkäsittelypyyntö, jos valmistumisesi viivästyi koronaepidemian takia. Kerro uudelleenkäsittelypyynnössä, mitä tutkinnon suorittamiseksi vaadittavia opintoja sinulla jäi kevätlukukaudella 2020 (1.1. - 31.7.2020) suorittamatta koronaepidemian takia. Ilmoita uudelleenkäsittelypyynnössäsi,

 • mitä pakollisia opintoja sinulla jäi suorittamatta ja
 • miten koronaepidemia vaikutti siihen, että ne jäivät suorittamatta.

Uudelleenkäsittelypyynnöksi riittää vapaamuotoinen ja omasanainen selvitys tilanteestasi. Sinun ei tarvitse liittää pyyntöösi todistuksia. Opintojasi viivästyttäneet syyt voivat liittyä esimerkiksi opintojen järjestelyihin tai sinun tai perheenjäsenesi terveyteen tai elämäntilanteeseen.

Lue lisää