Asumisavustuksen määrä ja maksaminen

Kela korvaa asevelvollisen, vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan tai hänen tukeen oikeutetun omaisensa asumismenot yleensä kokonaan, ellei avustukseen oikeutetulla ole tuloja.

Maksaminen

Kela maksaa asumisavustuksen kuukauden ensimmäisenä pankkipäivänä hakijan ilmoittamalle pankkitilille. Kela ei maksa avustusta, jos maksettava määrä on pienempi kuin 5,04 euroa.

Kela maksaa asumisavustuksen kertakorvauksia (esim. sähkölaskuja) kaikkina pankkipäivinä.

Verotus

Sotilasavustuksesta ei mene veroa.