Perustoimeentulotuki eläkeläiselle

Ennen kuin haet perustoimeentulotukea, selvitä mahdollisuutesi saada eläkeläisten ensisijaisia etuuksia. Niitä ovat esimerkiksi Kelan maksamat eläkkeet, eläkkeensaajan asumistuki tai eläkettä saavan hoitotuki. Ensisijaisia etuuksia ovat myös työeläkkeet ja ulkomaan eläkkeet.

Jos eläkkeesi ja muut tukesi eivät riitä asumisen ja elämisen kuluihin, voit hakea Kelasta perustoimeentulotukea. Eläkettä saavan hoitotukea ei huomioida tulona perustoimeentulotuessa.

Toimeentulotuki on verotonta, eikä sen saaminen pienennä esimerkiksi asumistukea.

Palveluasuminen ja kotiin annettavat palvelut

Palveluasumisesta ja kotiin annettavista palveluista kunta perii tulosidonnaisen kuukausimaksun, joka määräytyy palvelupäätökseen kirjattujen palvelutuntien määrän, asiakkaan maksukyvyn ja perheen koon mukaan.

Kuukausimaksuun sisältyvät hoidon lisäksi sellaiset asiakassuunnitelman mukaiset jatkuvasti ja säännöllisesti annettavat palvelut, jotka liittyvät kiinteästi hoitoon ja huolenpitoon. Maksuun ei sisälly asumiskustannuksia tai lääkemenoja. Aterioista ja turvapalveluista voidaan periä erillinen maksu.

Osa asiakasmaksuista (esim. terveydenhuollon menot kuten lääkärikäynnit) voidaan hyväksyä perustoimeentulotuessa menoina, jos et saa niistä maksuvapautusta tai alennusta kunnasta. Kysy lisätietoa maksuvapautuksesta kunnasta.

Toimita perustoimeentulotuen hakemuksen liitteenä kopio palvelu- ja asiakasmaksupäätöksestä. Jos asiakasmaksupäätöksestä ei selviä tarvittavat erittelyt palvelun sisällöstä, toimita lisäksi selvitys, josta käy ilmi palveluiden osuudet koko maksun määrästä euroina tai prosentteina esitettynä.

Tehostettu palveluasuminen

Kunta perii tehostetusta palveluasumisesta tulosidonnaisen asiakasmaksun, joka kattaa asiakkaan saaman palvelun kokonaisuudessaan, mukaan lukien esimerkiksi ateriat.

Asiakkaalle jätetään asiakasmaksua määritettäessä käyttövara, jonka määrä on vähintään 167 euroa kuukaudessa. Sillä asiakas maksaa esimerkiksi mahdollisten kuljetusten omavastuuosuudet, vaatteet, henkilökohtaisen hygienian, puhelimesta aiheutuvat kulut ja muut mahdolliset kulut, jotka eivät sisälly palveluun.

Asiakas voi hakea tarvittaessa perustoimeentulotukea. Tehostetussa palveluasumisessa olevan asiakkaan perustoimeentulotuen perusosaa vastaava määrä on vähimmäiskäyttövara 167 euroa (vuonna 2022). Kela huomioi tämän menona perustoimeentulotuen laskelmassa. Tulona huomioidaan summa, joka on varattu asiakasmaksupäätöksessä hakijan henkilökohtaiseen käyttöön (vähintään 167 euroa vuonna 2022).

Lue lisää