Saija Karinkanta

Titteli: Erikoistutkija
Koulutus: FT
Puhelin: 020 634 0212
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

  • kuntoutus
  • toimintakyky
  • kuntoutuksen vaikuttavuus

Esittely

Toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueeni on kuntoutus ja siinä erityisesti kuntoutuksen hyödyt, vaikutukset ja vaikuttavuus. Tutkimuksellisia kiinnostuksen kohteitani ovat myös erilaiset toiminta- ja työkykyyn liittyvät aiheet. Aiempi tutkimustyöni on keskittynyt erityisesti ikäihmisten toimintakykyyn ja siihen vaikuttamiseen erilaisten interventioiden, kuten liikuntaharjoittelun, avulla. Toimin tällä hetkellä vastuututkijana Kelan järjestämän kuntoutuksen hyötyjä ja etäkuntoutuksen vaikuttavuutta arvioivissa tutkimushankkeissa. Koordinoin myös vuosina 2022-2025 toteutettavaa Kuntoutuksen vaikuttavuus –tutkimuskokonaisuutta.

Lisätietoja

Twitter: @SaijaKarinkanta

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/saijakarinkanta/

Käynnissä olevat hankkeet

  • Kuntoutuksen hyödyn arviointi
  • Etäkuntoutuksen toimivuus ja vaikuttavuus
  • Kykyviisarin muutosherkkyys
  • Kuntoutuksen vaikuttavuus –tutkimuskokonaisuus
  • KAARI-kysely asiakaslähtöisyyden seurannassa

Julkaisuja