Mia Kilkki

Titteli: Tutkija
Koulutus: TtM, Fysioterapeutti YAMK
Puhelin: 020 635 1097
Sähköposti: etunimi.sukunimi(at)kela.fi

Asiantuntemus

  • kuntoutus
  • toimintakyky
  • fysioterapia
  • monimenetelmällinen tutkimus

Esittely

Toimin tutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueeni on kuntoutus ja erityisesti etäkuntoutuspalvelujen toimivuus. Laajemmin olen kiinnostunut kuntoutuspalvelujen kehittämisestä, pitkäaikaissairaiden ja ikäihmisten fyysisen aktiivisuuden, toimintakyvyn ja osallisuuden edistämisestä sekä monialaisesta ja -menetelmällisestä tutkimuksesta. Kliininen asiantuntemukseni pohjautuu moniammatilliseen neurologiseen kuntoutukseen.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Etäkuntoutuksen toimivuus ja vaikuttavuus

Julkaisuja

  • Kilkki, M. 2021. Change in stroke survivors’ functioning between discharge and follow-up and associating factors: a cohort study. Saatavilla: https://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2021080642264
  • Stolt, M., Kilkki, M., Katajisto J & Suhonen R. 2021. Self-assessed foot health in older people with rheumatoid arthritis: a cross-sectional study. International Journal of Older People Nursing 16(4):e12380.
  • Kilkki, M. 2016. Seurat tarvitsevat tukea lajinsa soveltamisessa. Fysioterapia 6:48-52.