Sari Miettinen

Titteli: Erikoistutkija
Koulutus:TtT
Puhelin: 020 634 1991
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

  • kuntoutusjärjestelmä
  • kuntoutuspolitiikka
  • sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmä
  • asiakasprosessit ja palveluihin ohjautuminen
  • laadullinen tutkimus

Esittely

Toimin erikoistutkijana, monenlaisten tutkimushankkeiden vastuututkijana sekä kuntoutuksen koordinoijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueeni liittyvät laajasti kuntoutusjärjestelmään ja sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmään. Erityisesti tarkastelen asiakkaiden ohjautumista tarpeenmukaisiin palveluihin (kuten kuntoutuspalveluihin). Viimeaikaiset tutkimukseni ovat käsitelleet kuntoutukseen ohjautumisen alue-eroja sekä Kelan ja muiden toimijoiden välistä yhteistyötä.

Lisätietoja

Käynnissä olevat hankkeet

  • Kuntoutuksen alue-erot
  • Kela sairaalassa
  • Kela sote-keskuksissa

Julkaisuja