Pauliina Puurtinen

Titteli: Tutkija
Koulutus: YtM, TtM
Puhelin: 050 552 2449
Sähköposti:  etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntijuus

  • vammaisetuudet

Esittely

 Työskentelen tutkijana Yli 75-vuotiaiden takuueläkkeen piirissä olevien eläkettä saavan hoitotuen saajien etuuksien käytön tarkastelu sairasvakuutuksen etuusjärjestelmässä –tutkimushankkeessa. Ennen tätä tutkimushanketta olen työskennellyt Kelassa vammaisetuuksien ja kuntoutuksen parissa muissa tehtävissä.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Yli 75-vuotiaiden takuueläkkeen piirissä olevien eläkettä saavan hoitotuen saajien etuuksien käytön tarkastelu sairasvakuutuksen etuusjärjestelmässä