Ella Sihvonen

Titteli: Erikoistutkija
Koulutus: VTT
Puhelin: 050 448 0034
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

 • kvalitatiivinen tutkimus
 • perhe-etuudet
 • perhepolitiikka
 • yhteiskuntatieteet

Esittely

Olen sosiologi ja toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Viimeaikaiset tutkimushankkeeni asettuvat pääasiassa Yhdenvertaisuus ja kohtaamiset- ja Perheiden arki painoalueille. Olen mukana tutkimushankkeissa, joissa selvitetään eri menetelmin perheiden, lasten ja nuorten arkeen, hyvinvointiin ja sosiaaliturvaan liittyviä teemoja.

Lisätietoja

Käynnissä olevat hankkeet

 • Arjen järjestäminen koronaepidemian aikana 
 • Kokeilusta tietoa päätöksenteon tueksi
 • Koronakriisin vaikutukset sukupuolten tasa-arvoon
 • Sosiaaliturvan erilaiset olettamat
 • Toimeentulo, lasten hoiva ja arjen järjestäminen erillään asuvien vanhempien perheissä

Julkaisuja

 • Sihvonen, Ella (2022): ‘They are alone in their parenthood’: Parenting support and (re)building community. Sociological Research Online, 2022, Online first.
 • Sihvonen, Ella (2021): Perhe- ja tulokäsite sosiaaliturvaetuuksissa. Sosiaali- ja terveysturvan raportteja. Helsinki: Kela.
 • Sihvonen, Ella (2021): Perhepolitiikan käänne kohti vanhemmuutta. Duodecim 5, 441-2.
 • Virrankari, Lotta, Mattila, Hannu, Saikku, Peppi. Sihvonen Ella, Tervola, Jussi (toim.) (2021): Sosiaaliturvan monimutkaisuus. Sosiaaliturvauudistuksen työpaperi. Sosiaaliturvakomitean julkaisuja 1. Helsinki: Valtioneuvosto.
 • Sihvonen, Ella, Saarikallio-Torp, Miia, Heinonen, Hanna-Mari (2020): Nuorena äidiksi vastoin normatiivisia odotuksia – Nuoret äidit kyselytutkimuksen valossa. Teoksessa Valkendorff, Tiina, Sihvonen, Ella (toim.) Nuorten perhe- ja läheissuhteet. Nuorten elinolot vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoneuvosto.
 • Sihvonen, Ella, Valkendorff, Tiina (2020): Johdanto: Nuorten perhesuhteet nuorisotutkimuksen ja perhetutkimuksen risteyksessä. Teoksessa Valkendorff, Tiina, Sihvonen, Ella (toim.) Nuorten perhe- ja läheissuhteet. Nuorten elinolot vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoneuvosto.
 • Valkendorff, Tiina, Sihvonen, Ella (toim.) (2020): Nuorten perhe- ja läheissuhteet. Nuorten elinolot vuosikirja 2020. Helsinki: Nuorisotutkimusverkosto & Terveyden ja hyvinvoinnin laitos & Valtion nuorisoneuvosto.
 • Sihvonen, Ella (2020): From family policy to parenting support. Parenting related anxiety in Finnish family support projects. Academic Dissertation. Publications of Faculty of Social Sciences 140, University of Helsinki.
 • Sihvonen, Ella (2020) Lectio: From family policy to parenting support. Nuorisotutkimus 3, 58–64.
 • Miettinen, Anneli, Hakovirta, Mia, Saarikallio-Torp, Miia, Haapanen, Mari, Kurki, Paula, Kalliomaa-Puha, Laura, Sihvonen, Ella, Heinonen, Hanna-Mari, Kivistö, Netta (2020): Lasten vuoroasuminen ja sosiaaliturva Vuoroasumisen nykytila ja merkitys etuus- ja palvelujärjestelmän kannalta. Valtioneuvoston selvitys- ja tutkimustoiminnan julkaisuja 51. Helsinki: Valtioneuvosto.
 • Jauhiainen, Signe, Sihvonen, Ella, Räsänen, Tapio, Veilahti, Antti, Mikkola, Hennamari (2019): Asumista tukemassa. Yleinen asumistuki tuensaajien ja vuokranantajien näkökulmista ja eurooppalaisessa vertailussa. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 155: Helsinki: Kela.
 • Sihvonen, Ella (2018): Parenting support policy in Finland: Responsibility and competence as key attributes of good parenting in parenting support projects. Social Policy and Society 3(17), 443–56. DOI: 10.1017/S1474746417000550
 • Sihvonen, Ella (2018): Early interventionist parenting support: the case study of Finland. Families, Relationships and Societies 1(7), 123–39. DOI: 10.1332/204674316X14552878034703
 • Sundsbø, Astrid, Sihvonen Ella (2018): Introduction: Parenting support in the Nordic countries: Is there a specific Nordic model? Thematic Section in Social, Policy and Society 3(17), 425–29. DOI: 10.1017/S1474746417000604
 • Sihvonen, Ella (2016): Huoli kadonneesta vanhemmuudesta 2000-luvun suomalaisessa yhteiskunnassa: lasten kasvatus ja vastuullinen vanhemmuus. Kasvatus & Aika 10(5), 72–86.