Katso-tunnistautuminen päättyy Kelan Työnantajan asiointipalvelussa 26.9.2020

Työnantajan asiointipalvelussa otetaan käyttöön vahva tunnistautuminen 26.9.2020. Tämän jälkeen palveluun ei enää pääse Katso-tunnisteella.

Kelan Työnantajan asiointipalveluun kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella 26.9.2020 alkaen. Tunnistautumiseen tarvitaan jokin vahvan tunnistautumisen välineistä. Vahvan tunnistautumisen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

Katso-palvelu suljetaan vuoden 2020 lopussa. Koska Katso-palvelu päättyy kokonaan, kaikki asiointipalvelua käyttävät työntekijät tarvitsevat vahvan tunnistautumisen välineiden lisäksi Suomi.fi-valtuudet. Yhteisöjen ja kuntien täytyy huolehtia, että Kelan asiointipalveluita käyttävillä työntekijöillä on Suomi.fi-valtuudet ennen vuotta 2021.

Vahvan tunnistautumisen välineet

Suomi.fin vahvan tunnistautumisen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne, varmennekortti ja Finnish Authenticator -sovellus.

Jos yhteisön puolesta asioiva henkilö ei halua käyttää tunnistautumiseen henkilökohtaisia pankkitunnuksiaan, voi mobiilivarmenteen hankkia työpuhelimen SIM-korttiin. Mobiilivarmenteesta voi lukea lisää osoitteesta mobiilivarmenne.fi.

Varmennekortti on joko kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää Poliisi ja organisaatiokortteja Digi- ja väestötietovirasto. Lue lisää varmennekorteista Digi- ja väestötietoviraston sivulta.

Finnish Authenticator -sovellus on tarkoitettu ulkomaalaisen henkilön tunnistautumiseen. Sovellusta käyttävä henkilö rekisteröi itselleen suomalaista henkilötunnusta vastaavan ulkomaalaisen tunnisteen (UID) ja todentaa henkilöllisyytensä sovelluksen avulla. Tunnistautumisen yhteydessä käyttäjältä pyydetään käyttäjätunnus, salasana sekä sovelluksen PIN-koodi. Lue lisää Finnish Authenticator -sovelluksesta Digi- ja väestötietoviraston sivulta.

Miten Suomi.fi-valtuudet saa käyttöön?

Useimmat työnantajaorganisaatiot voivat antaa Työnantajan asiointipalvelussa tarvittavat valtuudet Suomi.fin Valtuudet-palvelussa.

Organisaatiot tai yhteisöt, joiden nimenkirjoittajien tiedot eivät ole julkisissa rekistereissä, eivät voi antaa valtuuksia työntekijöilleen suoraan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Näiden yhteisöjen täytyy rekisteröidä valtuutusoikeudet valtuushakemuksella. Yhteisöjä, joiden täytyy tehdä valtuushakemus, ovat esimerkiksi kunnat, valtion virastot, seurakunnat, säätiöt, useamman nimenkirjoittajan yhdistykset sekä ulkomaiset yritykset.

Valtuushakemuksen tekemiseen on yksityiskohtaiset ohjeet, joita tarkasti seuraamalla voi välttyä aikaavieviltä lisäselvityksiltä. Tietoa valtuutusoikeuksien hakemisesta saa Digi- ja väestötietoviraston tiedotteesta. Ohjeet valtuushakemuksen tekemiseen ovat Suomi.fin Valtuudet-palvelun sivulla.

Milloin Suomi.fi-valtuudet tarvitaan viimeistään?

Ne työnantajan asiointipalvelua käyttävät henkilöt, joilla ei ole suomalaista henkilötunnusta, tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet 26.9.2020 alkaen.

Kaikki asiointipalvelua käyttävät henkilöt tarvitsevat Suomi.fi-valtuudet ennen vuotta 2021, koska Katso-palvelussa annetut valtuudet lakkaavat silloin toimimasta. Uusille työntekijöille kannattaa jo nyt antaa Suomi.fi-valtuudet.

Kaikkien organisaatioiden kannattaa aloittaa valtuuksien antaminen mahdollisimman pian, jotta valtuudet ovat voimassa ennen vuoden 2021 alkua.

Mitä valtuuksia Työnantajan asiointipalvelun käyttäjä tarvitsee?

Työnantajan asiointipalvelussa on käytössä seuraavat valtuudet:

Palvelussuhteeseen liittyvien etuuksien hakeminen
Palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksutietojen katselu
Palvelussuhteeseen liittyvien etuuspäätösten tarkastelu
Tilinumeron ilmoittaminen palvelussuhteeseen liittyvien etuusmaksujen maksamista varten
Työnantajan etuuksien käyttölokitietojen tarkastelu.

Lisää valtuuksista voi lukea kela.fin sivuilta.

Lue lisää