Taksimatkat

Asiakkaan taksimatka korvataan 1.7.2018 alkaen ainoastaan silloin, kun matka on tilattu tilausvälityskeskuksesta, joka on tehnyt Kelan kanssa suorakorvaussopimuksen. Muualta tilatusta taksimatkasta Kela ei maksa korvausta ollenkaan.

Tilausvälityskeskus välittää tilauksen kuljettajalle. Muuta kautta saadut tilaukset eivät ole Kelan korvaamia taksimatkoja, eikä asiakas voi hakea niistä korvausta Kelasta jälkikäteen.

Näin tilaat taksin (Henkilöasiakkaat-osio).

Tarkista asiakkaan Kela-kortti

Kuljettajan pitää aina tarkistaa asiakkaan Kela-kortti taksimatkan alussa. Asiakkaalla voi olla myös kuvallinen henkilökortti, jossa on tiedot sairausvakuutuksesta.

Matkojen yhdistely ja oikeus matkustaa yksin

Taksimatkoja pyritään yhdistelemään aina silloin, kun se on tarkoituksenmukaista ja asiakkaan terveydentila mahdollistaa sen. Taksimatkojen yhdistely tarkoittaa sitä, että samaan autoon voidaan yhdistellä samaan aikaan ja samaan suuntaan matkustavia asiakkaita.  Yhdistelyn tehostamiseksi taksimatkojen matkatilaukset on keskitetty maakunnallisiin tilausvälityskeskuksiin. Tilausväiltyskeskus yhdistelee samaan aikaan ja suuntaan matkustavien asiakkaiden taksimatkat aina, kun se on mahdollista ja tarkoituksenmukaista. Matkoja yhdistellään etenkin pitkissä, yli kunta- ja maakuntarajojen menevissä kuljetuksissa.

Matkojen yhdistelyn vuoksi asiakas voi olla terveydenhuollossa 1 tuntia ennen vastaanottoaikaa. Vastaavasti asiakas voi kotiutuessaan joutua odottamaan paluumatkan alkamista 1 tunnin. Odotusaika on sen vuoksi, että tilausvälityskeskus voi yhdistellä matkaan muita samaan suuntaan matkustavia asiakkaita.

Silloin, kun terveydenhuolto tilaa asiakkaalle taksin etukäteen tai viimeistään 1 tuntia ennen kotiutusaikaa, asiakkaan ei tarvitse odottaa paluumatkan alkamista matkojen yhdistelyn vuoksi.

Asiakas voi matkustaa yksin silloin, kun hän on saanut terveydenhuollosta todistuksen yksin matkustamista varten (SV 67, kohta 8). Asiakkaan pitää ilmoittaa tilauspuhelussa, jos hänellä on oikeus matkustaa yksin.

Vakiotaksi

Vakiotaksiasiakkuus on voimassa myös 1.7.2018 jälkeen silloin, kun asiakas tarvitsee erityistä avustamista, ohjausta tai valvontaa taksimatkan aikana. Kela myöntää oikeuden vakiotaksin käyttöön yksilökohtaisen harkinnan perusteella.

Alle 16-vuotiailla yksinmatkustavilla asiakkailla tai vaikeasti sairailla lapsilla, joiden hoito on keskitetty yliopisto- tai keskussairaalaan, säilyy oikeus vakiotaksiin.

Vakiotaksina voi toimia vain sellainen kuljettaja, jolla on sopimus alueen tilausvälityskeskuksen kanssa.

Sopimusasiat

Tilausvälityskeskukset hoitavat Kelan korvaamien taksimatkojen tilaukset, taksimatkojen yhdistelyt, välityksen, kuljetuspalvelujen järjestämisen ja valvonnan, maksuliikenteen sekä raportoinnin. Lisäksi tilausvälityskeskukset ohjeistavat kuljetuspalveluntuottajia.

Kelalla on sopimus 17 alueellisen tilausvälityskeskuksen kanssa. Sopimukset ovat voimassa 31.12.2021 asti.

Tilausvälityskeskukset