Etuuden maksaminen kunnalle

Maksuvaatimus tarkoittaa kunnan esitystä siitä, että Kela maksaa kuntalaiselle kuuluvan etuuden kunnalle. Yleensä maksuvaatimus perustuu siihen, että etuudensaaja on kunnan järjestämässä laitoshoidossa.

Tältä sivulta löydät tietoa siitä, miten teet maksuvaatimuksen eri tilanteissa.

Muista maksuvaatimusta tehdessäsi seuraavat asiat:

  • Maksuvaatimuksen on aina perustuttava lakiin. Maksuvaatimuksessa on ilmoitettava, mihin lakipykälään maksuvaatimus perustuu. Muista ilmoittaa lakipykälä myös vapaamuotoisissa maksuvaatimuksissa.
  • Tee maksuvaatimus kirjallisesti. Et voi tehdä maksuvaatimusta suullisesti esimerkiksi puhelinpalvelussa.
  • Ilmoita maksuvaatimuksen päättymisestä mahdollisimman pian Kelaan. Voit ilmoittaa asiasta soittamalla viranomaislinjalle. Katso viranomaislinjan yhteystiedot.