Tulevia koulutuksia Kelan kuntoutuksen palveluntuottajille

Kela järjestää kuntoutuspalveluja toteuttaville palveluntuottajille koulutuksia liittyen vuonna 2022 alkaviin kuntoutuspalveluihin. Toteutamme koulutukset marras–joulukuussa 2021 Skype-tapaamisina.
Erilliset tiedotteet ilmoittautumisesta julkaistaan lähempänä Tapahtumat ja koulutukset -sivuilla.

Koulutusten alustavat ajankohdat ovat:

Syksyn koulutukset

10.11.2021, klo 8–9.00
Skype-koulutus palveluntuottajille: Harvinaista sidekudossairautta sairastavien kurssi
17.11.2021, klo 8–9.00
Skype-koulutus palveluntuottajille: Vaativa moniammatillinen yksilökuntoutus
18.11.2021, klo 12–14.30
Skype-koulutus palveluntuottajille: Taito-kuntoutus
23.11.2021, klo 8.30–10.00
Skype-koulutus palveluntuottajille: Lasten neurologisen kehityksen häiriöt- ja harvinaisten sairauksien kurssit
24.11.2021, klo 8–9.00
Skype-koulutus palveluntuottajille: Näkövammaisen kurssit aikuisille ja lapsille
25.11.2021, klo 8–9.00
Skype-koulutus palveluntuottajille: Kehityksellinen kielihäiriö
30.11.2021, klo 8–9.00
Skype-koulutus palveluntuottajille: Ryhmäterapiat
1.12.2021, klo 8–9.00
Skype-koulutus palveluntuottajille: Kuulovammaisen kurssit aikuisille ja lapsille
2.12.2021, klo 8–9.00
Skype-koulutus palveluntuottajille: Epilepsiakurssit aikuisille ja lapsille

Tervetuloa!

Kuntoutuspalvelujen ryhmä