Hintatietojen ilmoittaminen Lääketietokantaan

Lääketietokanta on osa Kanta-palveluita.

Lääketietokannasta säädetään sähköisestä lääkemääräyksestä annetussa laissa. Lääketietokanta sisältää valmisteiden määräämisen ja toimittamisen kannalta tarpeelliset ja ajantasaiset tiedot. Kelan toimeksiannosta Lääketietokannan teknisenä ylläpitäjänä toimii 1.3.2015 alkaen Lääketietokeskus Oy.

Myyntiluvan haltijan, valmistajan tai maahantuojan on ilmoitettava valmisteiden hintatiedot Lääketietokeskukselle viimeistään kahdeksantena arkipäivänä ennen kunkin kuukauden 1. ja 15. päivää klo 16 mennessä. Lääketietokeskus on lähettänyt yrityksille tarkan ilmoittamisaikataulun ja ilmoittamismenettelyä koskevat ohjeet, joita tulee noudattaa.

Lääketietokannassa käytettävät hinnat määräytyvät määräaikaan mennessä ilmoitettujen hintojen perusteella. Hintatietojen ilmoittaja vastaa ilmoittamiensa hintojen oikeellisuudesta.

Lääketietokannan ilmoittamisaikataulu ei koske keskenään vaihtokelpoisten lääkevalmisteiden ja viitehintajärjestelmän hintailmoitusmenettelyyn kuuluvien valmisteiden neljännesvuosi-ilmoituksia, joista Kela on antanut erilliset ohjeet.

Lue lisää