Eläkeasiain neuvottelukunta

Eläkeasiain neuvottelukunnan tehtävänä on

  • seurata eläkevakuutuksen kehittymistä
  • edistää kansaneläkelainsäädännön suunnitteluun ja kehittämiseen osallistuvien tahojen yhteisymmärrystä ja yhteistoimintaa
  • tehdä Kelan hallitukselle esityksiä ja antaa lausuntoja eläkevakuutukseen liittyvissä kysymyksissä.

Kelan hallitus asettaa neuvottelukunnan kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Nykyinen toimikausi on 1.1.2017–31.12.2019.

Puheenjohtaja
Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma, Kansaneläkelaitos

Varapuheenjohtaja ja jäsen
Etuusjohtaja Anne Neimala, Kansaneläkelaitos

Sihteeri
Suunnittelija Raija-Liisa Foudila, Kansaneläkelaitos

Jäsenet

Varajäsenet

Hallitussihteeri Hanna Tossavainen, Sosiaali- ja terveysministeriö Neuvotteleva virkamies Pirjo Moilanen, Sosiaali- ja terveysministeriö
Lainsäädäntöneuvos Marja Isomäki, Valtiovarainministeriö Budjettineuvos Jouko Narikka, Valtiovarainministeriö
Johtaja Mikko Kautto, Eläketurvakeskus Osastopäällikkö Susan Kuivalainen, Eläketurvakeskus
Asiantuntija Antti Tanskanen, Elinkeinoelämän keskusliitto EK Johtava asiantuntija Vesa Rantahalvari, Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Työmarkkina-asioiden päällikkö Harri Hellsten, Suomen Yrittäjät Lainopillinen asiamies Albert Mäkelä, Suomen Yrittäjät
Johtaja Sinikka Näätsaari, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry Sosiaaliasioiden päällikkö Pirjo Väänänen, Suomen Ammattiliittojen Keskusjärjestö SAK ry
Lakimies Samppa Koskela, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry Sosiaali- ja terveyspoliittinen asiantuntija Riitta Työläjärvi, Toimihenkilökeskusjärjestö STTK ry
Johtava asiantuntija Katri Ojala,
Akava ry
Johtaja Pekka Piispanen,
Akava ry
Asiantuntija Marja Tallavaara, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTK ry Lakimies Maire Lumiaho, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliitto, MTK ry
Toiminnanjohtaja Timo Kokko, Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry Sosiaalipoliittinen asiantuntija Tarja Pajunen, Eläkkeensaajien keskusliitto EKL ry
Toiminnanjohtaja Päivi Kyyrö, Kristillinen Eläkeliitto ry Puheenjohtaja Leea Hiltunen, Kristillinen Eläkeliitto ry
Toiminnanjohtaja  Matti Niiranen, Kansallinen senioriliitto ry Järjestösihteeri Pia Nyman, Kansallinen senioriliitto ry
Toiminnanjohtaja Anssi Kemppi, Eläkeliitto ry Puheenjohtaja Eeva Kuuskoski, Eläkeliitto ry
Toiminnanjohtaja Jan Koskimies, Eläkeläiset ry Tiedottaja- toimitussihteeri Tuomas Talvila, Eläkeläiset ryV
Toiminnanjohtaja Berit Dahlin, Svenska pensionärsförbundet rf Päätoimittaja Markus West, Svenska pensionärsförbundet rf
Lakimies Marja-Leena Seppälä, Kela Osaamiskeskuksen päällikkö Regina Ollila, Kela