Eläketuki | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Eläketuki ikääntyvälle pitkäaikaistyöttömälle

Eläketuki on tarkoitettu turvaamaan toimeentuloa ikääntyneelle pitkäaikaistyöttömälle, joka on ollut lähes yhtäjaksoisesti työttömänä 5 vuotta.

Eläketukea voit saada, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • asut Suomessa
 • olet syntynyt ennen 1.9.1958 eli olet täyttänyt 60 vuotta ennen 1.9.2018
 • olet alle 65-vuotias
 • olet ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018
 • olet saanut ajanjaksolla 1.9.2012–31.8.2018 työmarkkinatukea vähintään 1 250 päivää tai enimmäisajan työttömyyspäivärahaa ja lisäksi työmarkkinatukea vähintään 750 päivää.

Et voi saada eläketukea, jos saat jotain seuraavista etuuksista:

 • kansaneläkettä (vanhuus- tai työkyvyttömyyseläke)
 • takuueläkettä
 • työeläkettä (esim. vanhuuseläke, osittainen varhennettu vanhuuseläke, työkyvyttömyyseläke, kuntoutustuki)
 • luopumistukea
 • vapaaehtoista työeläkettä, jos se perustuu työ- tai virkasuhteeseen, yrittäjätoimintaan tai luottamustehtävään
 • sairauspäivärahaa tai Kelan maksamaa kuntoutusrahaa
 • vastaavaa ulkomailta maksettua etuutta.

Myös lepäämässä oleva kansaneläke, takuueläke ja työeläke tai niitä vastaava ulkomainen etuus estää eläketuen saamisen.

Eläketuen maksaminen päättyy, kun hakeudut esimerkiksi työeläkkeelle. Se päättyy viimeistään, kun täytät 65 vuotta.

Lue lisää

Mitä mieltä olet sivusta?