Eläketuen määrä ja maksaminen | Henkilöasiakkaat | KelaSiirry sisältöön

Eläketuen määrä, maksaminen ja verotus

Eläketuki on takuueläkkeen suuruinen eli 922,42 e/kk.

Määrää vähentävät tietyt muut eläkkeet ja korvaukset (esim. tapaturma- tai perhe-eläke).

Työssäkäynti ei vaikuta eläketuen määrään.

Kansaneläkeindeksi (Tietoa Kelasta -osio) määrittää eläketuen vuosittaisen määrän.

Maksaminen

Eläketuki maksetaan kuukauden 4. päivä. Jos pankit ovat silloin kiinni, tuki on tilillä edellisenä pankkien aukiolopäivänä. Kela toimittaa tiedon maksamastaan eläketuesta tulorekisteriin viiden päivän kuluessa maksupäivästä

Kela maksaa eläketukea enintään sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Eläketuen maksaminen päättyy esimerkiksi myös silloin, jos hakeudut työeläkkeelle tai osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen kuin täytät 65 vuotta.

Jos muutat EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, Kela jatkaa eläketuen maksamista sinulle. Muihin maihin lähtevälle eläketuki maksetaan vain tilapäisen oleskelun aikana.

Verotus

Eläketuki on veronalainen etuus. Ennakonpidätys toimitetaan ensisijaisesti Verohallinnon eläketukea varten antaman henkilökohtaisen pidätysprosentin mukaan. Jos sitä ei ole, ennakonpidätysprosentti on 0. Palkkaa varten annettu verokortti ei käy.

Eläketuen saaja on oikeutettu eläketulovähennykseen.

Jos eläketukea myönnetään takautuvasti maksuvuotta edeltäneeltä ajalta, takautuvasta eläkkeestä pidätetään vero 40%:n mukaan. Voit pyytää Verohallintoa toimittamaan muutosverokortin takautuvasti ja säännöllisesti maksettavalle eläkkeelle. Muutosverokortti tulee pyytää voimaan maksuvuoden alusta. Kela toimittaa ennakonpidätyksen muutosverokortin mukaan.

Lue lisää

Sivu päivitetty 22.4.2021

Mitä mieltä olet sivusta?