Eläketuen määrä, maksaminen ja verotus

Eläketuki on takuueläkkeen suuruinen eli 775,27 e/kk vuonna 2018. Määrää vähentävät tietyt muut eläkkeet ja korvaukset (esim. tapaturma- tai perhe-eläke).

Työssäkäynti ei vaikuta eläketuen määrään.

Kansaneläkeindeksi määrittää eläketuen vuosittaisen määrän.

Maksaminen

Eläketuki maksetaan kuukauden 4. päivä. Jos pankit ovat silloin kiinni, tuki on tilillä edellisenä pankkien aukiolopäivänä.

Kela maksaa eläketukea enintään sen kuukauden loppuun, jonka aikana täytät 65 vuotta. Eläketuen maksaminen päättyy esimerkiksi myös silloin, jos hakeudut työeläkkeelle tai osittain varhennetulle vanhuuseläkkeelle ennen kuin täytät 65 vuotta.

Jos muutat EU- tai Eta-maahan tai Sveitsiin, Kela jatkaa eläketuen maksamista sinulle. Muihin maihin lähtevälle eläketuki maksetaan vain tilapäisen oleskelun aikana.

Verotus

Eläketuki on veronalainen etuus. Ennakonpidätysprosentti on 0. Jos haluat, että Kela toimittaa ennakonpidätyksen suurempana, ilmoita siitä Kelalle.

Eläketuen saaja on oikeutettu eläketulovähennykseen.

Jos haet eläketukea vuonna 2018 ja tukea maksetaan takautuvasti vuodelta 2017, takautuvasta eläkkeestä vero pidätetään 40 %:n mukaan. Voit pyytää Verohallintoa toimittamaan muutosverokortin vuodelle 2018 Kelaan. Silloin Kela toimittaa ennakonpidätyksen sen mukaan.

Lisää tietoa