Elatussopimuksen sisältö

Elatussopimuksen tulisi olla mahdollisimman yksiselitteinen. Jos Kelaan toimitetun elatussopimuksen sisältö on ristiriitainen tai tulkinnanvarainen, käsittelijän on aina varmistettava lastenvalvojalta, mitä sopimuksessa on tarkoitettu. Myös erityisehtojen (esim. luonapitovähennys) noudattaminen voi aiheuttaa epäselviä tilanteita, toistuvia tarkistuksia ja maksujen viivästymistä.

Jotta elatustukihakemus voitaisiin käsitellä viivytyksettä, elatussopimuksessa olisi hyvä olla

  • kerrottu selvästi numeroin elatusavun määrä ja ajanjakso, jolle se on vahvistettu.
  • kerrottu selvästi elatusavun erääntymispäivä.
  • mahdollisimman vähän ja selkeitä erityisehtoja.
  • otettu kantaa siihen, mitä tapahtuu määräajan jälkeen, jos elatusapu vahvistetaan määräajaksi (esim. elatusapua on muutettu tällä sopimuksella määräaikaisesti ja määräajan jälkeen astuu edellinen sopimus uudelleen voimaan tai tämä sopimus korvaa kokonaan xx.xx.xxxx vahvistetun elatussopimuksen tms.)
  • maininta, jos elatusavun määrä perustuu elatusvelvollisen puutteelliseen elatuskykyyn.

Edellä mainittuihin asioihin tulisi kiinnittää huomiota erityisesti silloin, kun elatustuen hakeminen on sopimuksen vahvistamishetkellä todennäköistä.

Esimerkki elatustuen käsittelytilanteesta

Maija hakee sekä erotuselatustukea että laiminlyöntiin perustuvaa elatustukea 1.4.2014 alkaen. Hän toimittaa hakemuksen liitteeksi elatussopimuksen, jossa elatusapu on vahvistettu 40 e/kk ajalle 1.4.2014 – 31.12.2014. Elatussopimuksen lisätiedoissa lukee seuraavasti: elatusapu on vahvistettu työttömyysturvan lapsikorotuksen suuruiseksi. Vanhemmat sitoutuvat tarkistamaan elatussopimusta, jos tilanne muuttuu. Hakemuksen käsittelijä huomaa, että Maijalle on myönnetty erotuselatustuki jo aiemmin sopimuksella, jossa määräksi on vahvistettu 120 e/kk 1.1.2013 alkaen siihen asti, kunnes lapsi täyttää 18 v.

Sopimus herättää elatustuen käsittelijässä seuraavia kysymyksiä:

  • Onko sillä merkitystä, että elatusvelvolliselle ei makseta Kelan tietojen mukaan työttömyysturvaa eikä hänellä ole hakemusta vireillä? Mitä jos hän ei koskaan haekaan tai voi saada työttömyysturvaa?
  • Miten asiaan vaikuttaa, jos työttömyysturvan lapsikorotuksen määrä vaihtelee kuukausittain?
  • Tarkoittaako elatusavun määrän perustuminen elatusvelvollisen työttömyysturvan lapsikorotukseen myös elatusavun määrän perustumista elatusvelvollisen puutteelliseen elatuskykyyn?
  • Astuuko määräaikaisen elatussopimuksen jälkeen voimaan edellinen lapsen täysikäisyyteen asti vahvistettu sopimus?

Koska elatussopimusta ei voida tulkita epäselvissä tilanteissa Kelassa, käsittelijä tarkistaa epäselvät kohdat lastenvalvojalta.

Lue lisää