Elatussopimuksen tekeminen ja elatusavun vahvistaminen

Elatussopimuksen laatimiseen liittyvät tehtävät eivät kuulu Kelan toimivaltaan. Lastenvalvoja laatii elatussopimuksen sopimusosapuolten kanssa yhdessä ja vahvistaa elatussopimuksen. Lapsen vanhemmat voivat sopia elatusavusta keskenäänkin, mutta vanhempien keskinäisen sopimuksen perusteella ei voida myöntää elatustukea ilman lastenvalvojan tai tuomioistuimen vahvistamista.

Kun asiakas hakee elatustukea lastenvalvojan vahvistamalla elatussopimuksella, Kelassa tutkitaan, että sopimuksessa on seuraavat asiat:

  • lapsen ja vanhempien henkilötiedot
  • elatusavun määrä
  • mistä alkaen ja mihin asti elatusapua on suoritettava  
  • elatusavun erääntymispäivä
  • kenelle elatusapu suoritetaan
  • omakätiset allekirjoitukset
  • lastenvalvojan vahvistamismerkinnät

Edellä mainitut muotoseikat ovat tärkeitä, jotta elatussopimus on tarvittaessa pantavissa täytäntöön. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että maksamattomia elatusapuja haetaan tarvittaessa ulosottoteitse.