Elatustuki

Kela voi maksaa elatustukea erotilanteessa, jossa lapsi ei saa elatusta elatusvelvolliselta tai jos elatusapu on pienempi kuin elatustuki. Elatustukea voidaan maksaa myös, jos elatusvelvollista vanhempaa ei ole. Tällöin lapsi on esimerkiksi adoptoitu ilman kumppania tai lapsi on syntynyt avioliiton ulkopuolella tai lapsella ei ole vahvistettua isää.

Erotilanteessa elatustuen saaminen edellyttää, että vanhemmilla on kunnan sosiaalihuollon vahvistama elatussopimus tai tuomioistuimen päätös elatusavusta.

Elatustuki maksetaan lapsen vanhemmalle tai muulle henkilölle, jonka hoidossa lapsi on. Tuki voidaan myös myöntää ja maksaa 15 vuotta täyttäneelle lapselle itselleen.

Voit saada Kelasta elatustukea, jos

 • elatusvelvollinen vanhempi ei ole maksanut vahvistettua elatusapua.
 • elatusapu on vahvistettu elatustukea pienemmäksi elatusvelvollisen vanhemman taloudellisen tilanteen vuoksi.
 • elatusapua ei ole vahvistettu lainkaan maksettavaksi elatusvelvollisen taloudellisen tilanteen vuoksi.
 • olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.
 • avioliiton ulkopuolella syntyneellä lapsella ei ole vahvistettua isää, eikä lapsella ole kahta elatusvelvollista vanhempaa.
 • lapsi on syntynyt äidin ja hänen naispuolisen kumppaninsa avioliittoon, mutta lapsella ei ole vahvistettua isää eikä äidin kumppani ei ole adoptoinut lasta.
 • lapsella on vahvistettu isä tai äiti, mutta elatusapua ei ole voitu vahvistaa isyyden tai äitiyden kanssa samaan aikaan.

Kela ei maksa elatustukea, jos

 • sinulla ei ole kunnan sosiaalihuollon vahvistamaa elatussopimusta tai tuomioistuimen päätöstä elatusavusta. Sopimusta tai päätöstä ei kuitenkaan tarvita, jos lapsella ei ole vahvistettua isää tai kahta elatusvelvollista vanhempaa tai olet adoptoinut lapsen ilman kumppania.
 • lapsi asuu elatusvelvollisen kanssa.
 • lapsi voi tuloillaan elättää itsensä eli hänellä on vähintään 6 kuukauden ajan palkkatuloja vähintään 791,60 e/kk tai 1130,86 e/kk, jos hän asuu itsenäisesti.
 • elatusvelvollinen on kuollut.

Elatusapu asevelvollisen lapselle

Jos asevelvollinen ei kykene asepalveluksensa aikana maksamaan elatusapua, Kela maksaa elatusavustuksen suuruisen summan lasta hoitavalle vanhemmalle sotilasavustuksena.

Sotilasavustusta voi hakea lapsen huoltaja. Myös asevelvollinen itse voi hakea sotilasavustuksena maksettavaa elatusavusta, jos hän on lapsen huoltaja. Hakemukseen tulee liittää kopio elatussopimuksesta tai tuomioistuimen päätöksestä, ellei lapselle jo makseta elatustukea. Jos asevelvollisella on palkkatuloja palvelusaikana, hakemukseen pitää liittää mukaan myös selvitys palkkatuloista. Lue lisää sotilasavustuksesta.