Elatussopimuksista, elatustuesta ja elatusapuvelasta lastenvalvojille

Kelan tehtävät lapsen elatukseen liittyvissä asioissa ovat

  • elatustuen myöntäminen ja maksaminen asiakkaan hakemuksesta,   
  • elatusavun periminen elatusvelvolliselta myönnetyn elatustuen perusteella ja
  • maksuvapautuksen myöntäminen elatusvelvollisen hakemuksesta

silloin, kun elatustukilain mukaiset edellytykset täyttyvät. Kela ei osallistu millään tavoin elatussopimuksen tekemiseen eikä ota kantaa elatussopimuksen sisältöön.

Kelassa tehdään elatustukeen liittyvissä asioissa yhteistyötä kuntien lastenvalvojien kanssa. Tälle sivustolle on koottu elatustukeen liittyvää tietoa lastenvalvojien kanssa esiin nousseiden kysymysten perusteella.

Voit löytää vastauksia kysymyksiisi myös henkilöasiakkaille suunnatulta sivustolta. Koska tämä sivusto on suunnattu lastenvalvojille, tekstissä puhutaan yleensä vain elatussopimuksista, vaikka tuen myöntäminen voi perustua yhtä lailla tuomioistuimen päätökseen tai elatustuomioon.

Lisätietoja