Temporärt elstöd | Privatpersoner | FPAGå till innehållet

Temporärt elstöd

På grund av det kraftigt ökade priset på el blir det möjligt att få hjälp med elutgifterna 2023. Det primära sättet är att söka elavdrag hos Skatteförvaltningen. Man har rätt till elavdrag om elenergikostnaderna överstiger 2 000 euro under perioden januari–april 2023 och skatterna räcker till för att avdraget ska kunna göras. Om hushållets skatter på grund av låga inkomster inte är tillräckliga kan man ansöka om elstöd hos FPA. 

Ansökningstiden för elstöd har gått ut

Det var möjligt att ansöka om elstöd från FPA för elenergikostnader som uppkommit under tiden 1.1–30.4.2023. Ansökningstiden för elstöd gick ut 31.12.2023.

Man kan inte få både elavdrag och elstöd. Också i fall där elstödet är mycket litet slopas rätten till elavdrag helt.

Vem kan få elstöd?

Du kan få elstöd när dina elräkningar är stora, men du kan inte få fullt elavdrag i beskattningen på grund av låga årsinkomster. Läs mer om elavdraget på Skatteförvaltningens webbplats (vero.fi).

Elstöd som betalas av FPA kan fås för sådana elenergikostnader i en stadigvarande bostad som har uppkommit under tiden 1.1–30.4.2023. Man kan få stöd för endast en bostad och bostaden ska vara belägen i Finland. 

Du kan få elstöd för elenergikostnaderna, mervärdesskatten och grundavgiften för elenergi. Stödet omfattar inte kostnader för elöverföring eller eventuella dröjsmålsavgifter.

Man kan också försöka minska elutgifterna genom att minska elförbrukningen. Se energispartips på webbplatsen Snäppet svalare (astettaalemmas.fi).

Kontrollera först om du kan få elavdrag i beskattningen

Följande exempel hjälper dig att utreda om du kan få elavdrag i beskattningen eller elstöd från FPA. Man kan inte få stöd för elöverföringskostnader och inte heller göra avdrag för dem.

Elavdrag: För att du ska få avdraget ska de totala utgifterna för el i januari–april uppgå till över 2 000 euro, dvs. till över 500 euro/månad i genomsnitt.
Elstöd: Du kan inte få elstöd från FPA, eftersom självrisken för stödet är 400 euro/månad.
Grundläggande utkomststöd: Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA om dina disponibla inkomster och tillgångar inte räcker till för att betala de utgifter som beaktas i samband med det grundläggande utkomststödet. En sådan utgift är till exempel elräkningen. Läs hur inkomster och tillgångar inverkar på det grundläggande utkomststödet.

 • Elavdrag: För att du ska få avdraget ska de totala utgifterna för el i januari–april uppgå till över 2 000 euro, dvs. till över 500 euro/månad i genomsnitt.
 • Elstöd: Om du inte kan få elavdrag i beskattningen kan du ansöka om elstöd hos FPA. Stödbeloppet är 60 procent av elräkningens belopp från vilket elöverföringens andel och en självrisk på 400 euro har dragits av. När elräkningen är 450 euro/månad utan elöverföringens andel, är stödbeloppet (450 euro – 400 euro) x 0,6 = 30 euro/månad.
 • Elavdrag: Ansök om elavdrag om den inkomstskatt du kommer att betala under 2023 är minst lika med elavdragets belopp (vero.fi). Avdraget är 60 procent av de elenergiutgifter som överstiger 2 000 euro i januari–april. Elöverföringens andel beaktas inte. Om utgifterna för elenergi i januari–april uppgår till 800 euro/månad i genomsnitt, dvs. till totalt 3 200 euro, får du ett elavdrag på totalt (3 200 euro – 2 000 euro) x 0,6 = 720 euro per år. Elavdraget och de övriga hushållsavdragen har en sammanlagd självrisk på 100 euro.
 • Elstöd: I stället för elavdrag kan du ansöka om elstöd hos FPA om den inkomstskatt  hushållet kommer att betala under 2023 är lika med eller lägre än elavdragets belopp, dvs. 720 euro i detta fall. Elstödets belopp är 60 procent av räkningens belopp, från vilket elöverföringens andel och en självrisk på 400 euro har dragits av. När elräkningen är 800 euro/månad utan elöverföringens andel, är stödbeloppet (800 euro – 400 euro) x 0,6 = 240 euro/månad.

Använd Skatteförvaltningens skatteprocenträknare (vero.fi) för att uppskatta dina skatter. Som stöd kan du använda beslutet om förskottsuppbörd 2023, som du hittar i MinSkatt (vero.fi). Välj fliken Funktioner och sedan länken Beslut och brev under Meddelanden och kontakter

 • Elavdrag: Ansök om elavdrag om den inkomstskatt du kommer att betala under 2023 är minst lika med elavdragets belopp (vero.fi). Avdraget är 60 procent av de elenergiutgifter som överstiger 2 000 euro i januari–april. Elöverföringens andel beaktas inte. Om utgifterna för elenergi i januari–april uppgår till 1 000 euro/månad i genomsnitt, dvs. till totalt 4 000 euro, får du ett elavdrag på totalt (4 000 euro – 2 000 euro) x 0,6 = 1 200 euro per år. Elavdraget och de övriga hushållsavdragen har en sammanlagd självrisk på 100 euro.
 • Elstöd: I stället för elavdrag kan du ansöka om elstöd hos FPA om den inkomstskatt  hushållet kommer att betala under 2023 är lika med eller lägre än elavdragets belopp, dvs. 1 200 euro i detta fall. Elstödets belopp är 60 procent av räkningens belopp, från vilket elöverföringens andel och en självrisk på 400 euro har dragits av. När elräkningen är 1 000 euro/månad utan elöverföringens andel, är stödbeloppet (1 000 euro – 400 euro) x 0,6 = 360 euro/månad.

Använd Skatteförvaltningens skatteprocenträknare (vero.fi) för att uppskatta dina skatter. Som stöd kan du använda beslutet om förskottsuppbörd 2023, som du hittar i MinSkatt (vero.fi). Välj fliken Funktioner och sedan länken Beslut och brev under Meddelanden och kontakter.

 • Elavdrag: Ansök om elavdrag om den inkomstskatt du kommer att betala under 2023 är minst lika med elavdragets belopp (vero.fi). Avdraget är 60 procent av de elenergiutgifter som överstiger 2 000 euro i januari–april. Elöverföringens andel beaktas inte. Om utgifterna för elenergi i januari–april uppgår till 1 500 euro/månad i genomsnitt, dvs. till totalt 6 000 euro, får du ett elavdrag på totalt (6 000 euro – 2 000 euro) x 0,6 = 2 400 euro per år. Detta är elavdragets maximibelopp. Elavdraget och de övriga hushållsavdragen har en sammanlagd självrisk på 100 euro.
 • Elstöd: I stället för elavdrag kan du ansöka om elstöd hos FPA om den inkomstskatt  hushållet kommer att betala under 2023 är lika med eller lägre än elavdragets belopp, dvs. 2 400 euro i detta fall. Elstödets belopp är 60 procent av räkningens belopp, från vilket elöverföringens andel och en självrisk på 400 euro har dragits av. När elräkningen är 1 500 euro/månad utan elöverföringens andel, är stödbeloppet (1 500 euro – 400 euro) x 0,6 = 660 euro/månad. Detta är stödets maximibelopp per månad.

Använd Skatteförvaltningens skatteprocenträknare (vero.fi) för att uppskatta dina skatter. Som stöd kan du använda beslutet om förskottsuppbörd 2023, som du hittar i MinSkatt (vero.fi). Välj fliken Funktioner och sedan länken Beslut och brev under Meddelanden och kontakter.

 • Elavdrag: Ansök om elavdrag om den inkomstskatt du kommer att betala under 2023 är minst lika med elavdragets belopp (vero.fi). Avdraget är 60 procent av de elenergiutgifter som överstiger 2 000 euro i januari–april. Elöverföringens andel beaktas inte. Om elenergiutgifterna i januari–april uppgår till 2 000 euro/månad i genomsnitt, dvs. till totalt 8 000 euro, får du ett elavdrag på totalt 2 400 euro per år. Detta är elavdragets maximibelopp. Elavdraget och de övriga hushållsavdragen har en sammanlagd självrisk på 100 euro.
 • Elstöd: I stället för elavdrag kan du ansöka om elstöd hos FPA om den inkomstskatt  hushållet kommer att betala under 2023 är lika med eller lägre än elavdragets belopp, dvs. 2 400 euro i detta fall. Elstödets belopp är 60 procent av räkningens belopp, från vilket elöverföringens andel och en självrisk på 400 euro har dragits av. När elräkningen är 2 000 euro/månad utan elöverföringens andel, är stödbeloppet du får 660 euro/månad, vilket är stödets maximibelopp per månad.

Använd Skatteförvaltningens skatteprocenträknare (vero.fi) för att uppskatta dina skatter.Som stöd kan du använda beslutet om förskottsuppbörd 2023, som du hittar i MinSkatt (vero.fi). Välj fliken Funktioner och sedan länken Beslut och brev under Meddelanden och kontakter.

Elstöd – belopp och utbetalning

Elstödet har en självrisk på 400 euro/månad. Elstödets belopp är 60 procent av de elenergikostnader som överstiger självrisken på 400 euro. 

Elstöd kan inte beviljas för kostnaderna för elöverföring, och dessa beaktas inte i självrisken eller de elutgifter som överstiger självrisken. 

Elstödets maximibelopp är 660 euro/månad. Maximibeloppet beviljas när de elenergikostnader som överstiger självrisken uppgår till minst 1 500 euro/månad. Det minsta stödbeloppet som betalas ut är enligt lagen 5 euro/månad.

Exempel på elstödsbelopp

Elförbrukningen i ett eluppvärmt egnahemshus uppgår i februari 2023 till 2 600 kWh och elpriset är 35 cent/kWh. Elräkningen för februari är alltså 910 euro utan elöverföringens andel. Självrisken för elstödet är 400 euro. FPA:s elstöd för februari är (910 euro – 400 euro) x 0,6 = 306 euro.

Om elräkningen inte gäller en hel kalendermånad beräknas självriskbeloppet per dag. 

Exempel på en elräkning för en del av en månad

Kunden flyttar till en annan bostad och får en elenergiräkning på 395 euro för tiden 1–28.1.2023. Eftersom fakturan inte täcker hela månaden, beräknar FPA självrisken för elstödet per dag.

 • Självrisken för elstöd är 400 euro/månad, och januari har 31 dagar.
 • Självrisken för elstöd i januari är således 12,9032 euro/dag (400 euro : 31 dagar). 
 • Kundens elräkning är för 28 dagar, under vilken tid elstödets självrisk är 361,29 euro (12,9032 euro x 28). 
 • Beloppet av kundens elstöd uppgår till (395 euro – 361,29 euro) x 0,6 = 20,23 euro. 

Kunden får elstöd från FPA trots att elenergikostnadernas belopp understiger självrisken för stödet 400 euro/månad.

Elstödet beskattas inte och påverkar i regel inte andra förmåner som du får. I samband med det grundläggande utkomststödet beaktas elstödet dock som inkomst.

Du kan dock inte heller få elstöd för den del av elräkningen som du har beviljats grundläggande utkomststöd för. Om du har fått grundläggande utkomststöd för hela elräkningen kan du inte få elstöd på basis av samma räkning. Läs mer om boendeutgifter inom det grundläggande utkomststödet.

FPA betalar elstödet in på ditt konto två bankdagar efter att din ansökan har behandlats och du har beviljats elstöd.

Utkomststödet är ett ekonomiskt stöd som beviljas i sista hand

Du kan ansöka om grundläggande utkomststöd hos FPA om dina disponibla inkomster och tillgångar inte räcker till för att betala de utgifter som beaktas i samband med det grundläggande utkomststödet. En sådan utgift är till exempel elräkningen.
Observera att elstöd inte kan fås för den del av elräkningen som du har beviljats grundläggande utkomststöd för. Om du har fått grundläggande utkomststöd för hela elräkningen kan du inte få elstöd på basis av samma räkning.

Senast ändrad 2.1.2024