Asumistukia maksetaan eniten maakuntakeskuksiin

Kela maksoi asumistukia vuonna 2018 yhteensä 2 112 miljoonaa euroa. Yleisen asumistuen menot olivat 1 489 miljoonaa euroa ja eläkkeensaajan asumistuen menot 600 miljoonaa euroa. Asumistukimenot asukasta kohti olivat suurimmat maakuntien keskuskaupungeissa.

 

Yleisen ja eläkkeensaajan asumistuen menot olivat viime vuonna koko maassa keskimäärin 378 euroa asukasta kohti. Kuntakohtaisesti tarkasteltuna asumistukimenoissa oli suuria eroja.

– Suurimmat asumismenot asukasmäärään suhteutettuna olivat useimmiten maakuntien keskuskaupungeissa, sanoo pääsuunnittelija Heidi Kemppinen Kelan tilastoryhmästä.

Suurimmat asukaslukuun suhteutetut asumistukimenot vuonna 2018 olivat Tampereella, Turussa, Jyväskylässä ja Joensuussa, joissa ne olivat yli 600 euroa/asukas. Pienimmät menot Manner-Suomessa olivat Ruskossa, Pedersöressä ja Luodossa, joissa ne olivat alle 60 euroa/asukas.

Maakuntakeskuksissa asuu paljon opiskelijoita ja nuoria aikuisia

Asumistukien keskittymistä maakuntakeskuksiin selittää osittain se, että suurissa kaupungeissa asumistuen taso on muuta maata korkeampi. Asumistuessa huomioitavat enimmäisasumismenot ovat suuremmat pääkaupunkiseudulla ja muissa suurissa kaupungeissa kuin muualla Suomessa.

Merkittävin syy on kuitenkin se, että suurissa kaupungeissa on muuta maata enemmän asumistuen saajia suhteessa asukasmäärään.

– Maakuntakeskuksissa asuu paljon opiskelijoita ja nuoria aikuisia, jotka asuvat vuokralla ja saavat yleistä asumistukea. Tästä syystä asumistukimenot asukasta kohden ovat maakuntakeskuksissa muuta maata suuremmat. Asumistuki pienentää pienituloisten asumiskustannuksia ja tukee nuorten itsenäistymistä, sanoo tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen Kelan tutkimuksesta.

15 % väestöstä sai asumistukea

Maakuntatasolla tarkasteltuna suurimmat asumistukimenot asukasta kohti olivat Uudellamaalla, Pohjois-Karjalassa, Keski-Suomessa ja Päijät-Hämeessä. Niissä asumistukimenot olivat yli 400 euroa/asukas. Pienimmät menot olivat Pohjanmaan maakunnissa sekä Satakunnassa, joissa ne olivat alle 300 euroa/asukas.

Vuoden 2018 lopussa yleistä tai eläkkeensaajan asumistukea sai 831 000 henkilöä, mikä oli 15 % väestöstä.

– Eniten asumistukien saajia oli Turussa, Joensuussa ja Tampereella, joiden asukkaista 24 % sai asumistukea. Vähiten tuen saajia oli Ruskossa ja Luodossa, joiden asukkaista 3 % sai asumistukea, Heidi Kemppinen kertoo.

Kelan asumistukitilastoon on laskettu indeksiluku, joka kuvaa sitä, kuinka paljon yleistä ja eläkkeensaajan asumistukea maksettiin eri alueille asukasmäärään suhteutettuna. Indeksi on laskettu jakamalla maksettujen asumistukien euromäärä maakunnan tai kunnan asukasmäärällä.

Lue lisää