Eläkettä saavan hoitotuen saajamäärä väheni

Yleisin syy hoitotuen saamiselle on muistisairaus: joka neljäs saa tukea Alzheimerin taudin tai dementian vuoksi.

Eläkettä saavan hoitotukea sai vuoden 2018 lopussa yhteensä 217 500 henkilöä, mikä on 1,4 % vähemmän kuin edellisenä vuonna. Vuodesta 2015 hoitotuen saajien määrä on vähentynyt 15 600 henkilöllä (6,7 %).

Erityisesti perushoitotukea ja ylintä hoitotukea saaneiden määrä on laskenut. Perushoitotukea saaneiden määrä väheni 11,4 % ja ylintä tukea saaneiden määrä 19,8 % verrattuna vuoteen 2015. Sen sijaan korotettua hoitotukea saavien määrä on kasvanut kolmessa vuodessa vajaat 9 %.

– Hoitotuen saajamäärän laskun taustalla ovat vuonna 2015 tehdyt lakimuutokset. Eläkettä saavan hoitotukea ei enää saa pelkästään sairaudesta johtuvien erityiskustannusten perusteella, sanoo suunnittelija Reeta Pösö Kelan analytiikka- ja tilastoryhmästä.

Hoitotukea voi saada eläkeläinen, jonka toimintakyky on vamman tai sairauden vuoksi heikentynyt yhtäjaksoisesti vähintään vuoden ajan. Oikeus tukeen ja tuen taso arvioidaan lisäksi sen mukaan, kuinka paljon apua, ohjausta ja valvontaa henkilö tarvitsee vamman tai sairauden vuoksi.

Yhä harvempi saa tukea tuki- ja liikuntaelinten sairauksien perusteella

Yleisin syy hoitotuen saamiselle on muistisairaus eli Alzheimerin tauti tai dementia. Viime vuoden lopulla noin neljännes kaikista saajista, yhteensä 54 800 henkilöä, sai hoitotukea muistisairauden vuoksi.

– Muistisairauksien vuoksi tukea saavien määrä kasvoi vuoteen 2015 asti reippaasti. Vuosien 2015 ja 2018 välillä saajamäärä sen sijaan laski 2 %, Pösö sanoo.

Mielenterveyden häiriöiden (mm. mielialahäiriöt, skitsofreniat) vuoksi hoitotukea sai 28 900 henkilöä eli 13 % kaikista saajista. Saajamäärä tässä sairausryhmässä on vähentynyt 6 % vuodesta 2015. Kehitysvammaisten hoitotukea saavien määrä on pysynyt viime vuosina ennallaan.

– Eniten hoitotuen saajien määrä on laskenut tuki- ja liikuntaelinten sairauksien ryhmässä. Kolmessa vuodessa saajamäärä on vähentynyt peräti 16 % eli 25 900 saajasta 21 900 saajaan, Pösö kertoo.

Hoitotukea saaneiden naisten määrä väheni vajaat 10 %

Hoitotuen saajista 76 % oli vuoden 2018 lopussa 65 vuotta täyttäneitä. Suurin yksittäinen ikäryhmä olivat 85–89-vuotiaat. Vuoteen 2015 asti 65 vuotta täyttäneiden saajien määrä kasvoi selvästi eliniän pitenemisen vuoksi, mutta sen jälkeen saajamäärä tässä ikäryhmässä on vähentynyt 5 %.

Alle 40-vuotiaita hoitotuen saajista oli 7 %.

Hoitotuen saajista naisia oli 60 %. Kaikissa alle 70-vuotiaiden ikäryhmissä miesten osuus saajista oli kuitenkin suurempi.

– Mitä vanhemmasta ikäryhmästä on kyse, sitä suuremmaksi kasvaa naisten osuus. Vanhimmissa ikäryhmissä naisia oli 80–90 % saajista, Pösö sanoo.

Vuodesta 2015 hoitotukea saavien naisten määrä on vähentynyt 8 % ja miesten 4 %.

Lisätietoa