Kela-rahapuu visualisoi sosiaaliturvan kustannukset

Uusi Kela-rahapuu havainnollistaa, kuinka sosiaaliturvamenot jakautuvat. Tietoja voi tarkastella etuusryhmien, kuntien ja maakuntien mukaan.

Kela-rahapuu on interaktiivinen datavisualisointi, joka kuvaa Kelan maksaman sosiaaliturvan kustannuksia ja niiden jakautumista kuntien ja maakuntien kesken. Se auttaa hahmottamaan kustannusten kokonaisuutta ja niiden mittasuhteita.

– Kela-rahapuun avulla voi vertailla eri etuuksien taloudellista merkitystä eri puolilla maata. Samalla voi arvioida, mitä etuuksiin tehtävät muutokset merkitsevät eri alueille, sanoo Kelan tutkija Timo Hujanen, joka on koonnut visualisoinnin aineiston.

– Esimerkiksi lapsiperhe-etuuksien korottaminen tukisi erityisesti Uuttamaata ja Pohjanmaan maakuntia, eläkkeiden korottaminen taas Itä- ja Pohjois-Suomea, Hujanen kertoo.

Kela-rahapuuta voikin hyödyntää esimerkiksi sosiaaliturvan kokonaisuudistuksen valmistelussa. Se toimii apuvälineenä esimerkiksi poliitikoille, virkamiehille, kunta-alan ammattilaisille ja toimittajille. Myös koulut ja oppilaitokset voivat hyödyntää sitä.

Pohjana Kelan ainutlaatuinen rekisteritieto

Kela-rahapuu perustuu Kelan ainutlaatuiseen rekisteritietoon vuodelta 2018.

– Kela on Suomessa ainutlaatuinen sosiaaliturvatiedon tuottaja. Kela-rahapuun tarkoituksena on tarjota tietomme käyttöön havainnollisessa muodossa, sanoo Kelan tutkimusyksikön päällikkö Hennamari Mikkola.

Rahapuu on saatavilla suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. 

Kelan etuuksista yli kaksi kolmasosaa kaupunkeihin

Rahapuuta tarkastelemalla selviää muun muassa, että Kelan etuuksista yli kaksi kolmasosaa maksetaan kaupunkeihin.

Vuonna 2018 Kela maksoi etuuksia yhteensä vajaat 15 miljardia euroa. Etuusmenoista 10,4 miljardia euroa maksettiin kaupunkimaisten kuntien asukkaille. Loput etuuksista maksettiin taajaan asuttuihin (2 mrd. €) ja maaseutumaisiin kuntiin (1,8 mrd. €).

Koko Suomen sosiaaliturvan menot olivat vuonna 2018 noin 70 miljardia euroa. Kelan maksaman sosiaaliturvan etuusmenot muodostivat siitä noin viidesosan.

Tutustu Kela-rahapuuhun kela.fi/kela-rahapuu

Tutustu myös Kelan aiemmin tuottamaan Soten rahapuuhun