Kelan tilastollinen vuosikirja kokoaa yhteen tiedot 14,9 miljardin etuusmenoista

 

Vuosikirjassa on kattavat tilastotiedot Kelan hoitamasta sosiaaliturvasta. Julkaisu sisältää keskeiset tilastot etuuksien saajista ja maksetuista euroista. Lisäksi kirjassa on kuvaukset etuuksien sisällöistä ja määräytymisperusteista.

Kela tilastoi yksityiskohtaisesti hoitamaansa sosiaaliturvaan liittyvät asiakasmäärät, etuuslajit ja maksetut summat. Tilastotietoja hyödynnetään esimerkiksi Kelan etuuksien kehittämisessä, lakimuutosten valmistelussa ja varojenkäytön suunnittelussa.

Vuosikirjasta saa hyödyllistä tietoa myös asiakasmäärien ja etuuksien alueellisesta jakaumasta.

– Kelan tietovarannot tarjoavat ainutlaatuista ymmärrystä sosiaaliturvan kehityksestä. Tietoa hyödynnetään Kelan toiminnassa, minkä lisäksi Kela haluaa tarjota aktiivisesti tietotuotteita ja -palveluita koko yhteiskunnan hyödynnettäväksi, kertoo Kelan tietopalvelujohtaja Marina Lindgren.

Julkaisu on laajentunut vuosikymmenien aikana sitä mukaa, kun Kelan hoidettavaksi on tullut lisää etuuksia ja tilastointi on kehittynyt. Ensimmäinen Kelan tilastollinen vuosikirja on vuodelta 1965.

Yli 20 viime vuoden tilastolliset vuosikirjat ovat saatavissa osoitteessa www.kela.fi/tilastot. Sivuilta löytyy myös tilastotietokanta Kelasto sekä runsaasti muita tilastojulkaisuja ja -tietoja Kelan etuuksista.

Julkaisu: http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019121247924