Kelan työttömyysetuuksien saajissa aiempaa enemmän kolmekymppisiä – nuorten osuus laskenut

30–39-vuotiaiden osuus Kelan maksamien työttömyysetuuksien saajista on kaksinkertaistunut 10 viime vuoden aikana. Ansiopäivärahan saajissa kaikkein vanhimpien ikäluokkien osuus on kasvanut selvästi.

 

Nuorten osuus Kelan maksamien työttömyysetuuksien saajista on viime vuosina laskenut. Vuoden 2018 lopussa peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajista vajaat 13 % oli alle 25-vuotiaita. Vielä vuoden 2009 lopussa osuus oli 20 %.

Nuorimmissa ikäluokissa peruspäivärahan ja työmarkkinatuen saajien lukumäärä on pysynyt suunnilleen samana vuosina 2009–2018. Sen sijaan vanhemmissa ikäluokissa saajien määrä on kasvanut selvästi (68 %).

– Eniten saajien määrä on kasvanut 30–39-vuotiaiden ikäryhmissä, joissa se on tällä aikavälillä yli kaksinkertaistunut. Kolmekymppisiä työttömiä ei kuitenkaan ole vuonna 2018 kaksinkertaisesti vuoteen 2009 verrattuna, suunnittelija Sami Tuori Kelan analytiikka- ja tilastoryhmästä sanoo.

–30–39-vuotiaita ansiopäivärahan saajia oli vuonna 2018 vähemmän ja Kelan työttömyysetuuksien saajia enemmän kuin vuonna 2009. Kolmekymppiset työttömät näyttävät saavan aiempaa harvemmin ansiosidonnaista päivärahaa. Taustalla voi olla pidempikestoinen työttömyys 2010-luvulla. Viime vuosien hyvästä työllisyyskehityksestä huolimatta Kelan työttömyysturvaa saavien määrä ei ole vähentynyt yhtä nopeasti kuin ansiopäivärahan saajien määrä, tutkimuspäällikkö Signe Jauhiainen arvioi.

Työttömyyskassojen maksaman ansiopäivärahan saajista alle 25-vuotiaiden osuus oli vuoden 2018 lopussa 4 %. Osuus on pysynyt viime vuosina samalla tasolla.

Ansiopäivärahan saajista yhä useampi on kuusikymppinen

Ansiopäivärahan saajista yhä useampi on 60-vuotias tai sitä vanhempi. Ikäluokan osuus kaikista etuuden saajista on kasvanut selvästi 10 viime vuoden aikana.

– Vuoden 2018 lopussa useampi kuin joka viides ansiopäivärahan saajista oli vähintään 60-vuotias, kun vielä vuoden 2009 lopussa vastaava osuus oli vajaat 10 %. Vähintään 60-vuotiaiden saajien määrä on kasvanut tällä aikavälillä 65 %, Tuori kertoo.

Alle 60-vuotiaiden saajien määrä puolestaan on laskenut 37 % ja kaikkien saajien määrä 27 %. Lukumäärältään 60 vuotta täyttäneiden ikäluokka on kasvanut reilusta 15 000 henkilöstä reiluun 25 000 henkilöön.

Kelan maksamien työttömyysetuuksien saajista vähintään 60-vuotiaita oli vuoden 2018 lopussa noin 11 500 henkilöä, mikä on noin 6 % kaikista saajista.

Lue lisää Kelan ja Finanssivalvonnan yhteisestä tilastojulkaisusta:

Tilasto Suomen työttömyysturvasta 2018 https://helda.helsinki.fi/handle/10138/306012

Lisää tilastoja työttömyysturvasta