THL ja Kela selvittävät korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia – 10 000 opiskelijaa saa sähköpostiinsa kyselyn

THL ja Kela toteuttavat keväällä laajan kyselyn korkeakouluopiskelijoille heidän terveydestään ja hyvinvoinnistaan.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus KOTT 2020 -kyselyn saa maaliskuussa 10 000 opiskelijaa Suomen yliopistoista ja ammattikorkeakouluista.

– Ovatko opiskelijat stressaantuneita? Mitä he ajattelevat tulevaisuudesta tai perheen perustamisesta? Näitä kysymyksiä on käsitelty julkisuudessa, mutta uusin tutkimustieto puuttuu, kertoo THL:n vastaava tutkija Suvi Parikka kyselyn sisällöstä.

Korkeakouluopiskelijoiden terveyttä ja hyvinvointia selvitetään neljän vuoden välein. Aikaisemmin sen toteutti Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS.

Vuonna 2021 astuu voimaan lakimuutos, joka laajentaa YTHS:n palvelut koskemaan myös ammattikorkeakoulujen opiskelijoita. KOTT-tutkimuksen avulla voidaan seurata muutoksen vaikutuksia, sillä siihen vastaavat myös ammattikorkeakoulujen opiskelijat.

Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus KOTT 2020

  • Korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimus selvittää opiskelijoiden terveyttä, hyvinvointia ja opiskelukykyä.
  • Lomake lähetetään 10 000:lle satunnaisotoksella valitulle opiskelijalle maaliskuussa 2020.
  • Lomakkeessa on noin 100 kysymystä fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä, palvelujen käytöstä ja terveyskäyttäytymisestä. Siinä kysytään myös sosiaalisista suhteista, kiusaamiskokemuksista sekä opiskelun ja perheen yhdistämisestä.
  • Vastaaminen on vapaaehtoista ja luottamuksellista.
  • Aineistoja hyödynnetään opiskeluterveydenhuollon ja palvelujen kehittämisessä sekä erilaisissa tutkimuksissa.

Tutkimuksen toteuttavat THL ja Kela. THL toimii tutkimuksen rekisterinpitäjänä ja on vastuussa tiedonkeruusta ja aineistojen muodostamisesta. Kela analysoi aineistoa ja hyödyntää tutkimustietoa mm. palvelutarpeiden ja palvelujen arvioinnissa ja seurannassa. Mukana ovat myös YTHS, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, Otus sr, SAMOK ry, SYL ry, Arene ry, Unifi ry ja Tilastokeskus.

Lisätietoja