Uudistuvat perhevapaat tuovat muutoksia työpaikoille

Vanhemmat ja työnantajat voivat 1.5.2022 alkaen hakea uuden mallin mukaisia vanhempainpäivärahoja, jos lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen. Uudistuksen myötä perhevapaat jakautuvat tasaisemmin vanhempien kesken.

Perhevapaauudistuksen lakimuutokset astuvat voimaan 1.8.2022. Uuden lain mukaiset vanhempainpäivärahat tulevat haettaviksi 1.5.2022. Uudistus koskee perheitä, joissa lapsen laskettu aika on 4.9.2022 tai sen jälkeen sekä perheitä, joissa adoptiolapsi otetaan hoitoon aikaisintaan 31.7.2022.

Uudistuksen myötä vanhempainvapaat pitenevät ja myös perhevapaita koskevat termit muuttuvat. Uudistuksen jälkeen vanhempainrahapäiviä on yhteensä 320 arkipäivää, joista kummankin vanhemman kiintiö on 160 arkipäivää. Omasta kiintiöstään voi luovuttaa toiselle vanhemmalle tai lasta hoitavalle henkilölle enintään 63 arkipäivää. Lisäksi synnyttävälle vanhemmalle maksetaan raskausrahaa 40 arkipäivältä.

Uuden lain mukaisia päivärahoja varten työnantajille ei ole tulossa omia hakemuksia, vaan olemassa oleviin hakemuksiin päivitetään touko-kesäkuun aikana etuuksien uudet nimet. Työnantaja voi siis hakea uuden lain mukaisia päivärahoja olemassa olevilla hakemuksilla ja ilmoituksilla jo ennen kuin uudet etuuksien nimet on päivitetty niihin.

Perhevapaauudistus tulee näkymään työpaikoilla monin tavoin. Uudistuksella tavoitellaan yhdenvertaisuutta, tasa-arvon vahvistumista työelämässä ja sukupuolten välisten palkkaerojen pienentymistä. Uusi perhevapaamalli tarjoaa perheille enemmän mahdollisuuksia, valinnanvapautta ja joustoja perhevapaiden pitämiseen.

Perhevapaita koskeva uusi ja vanha laki toimivat rinnakkain vuoden 2024 loppuun asti. Vanhaa lainsäädäntöä sovelletaan, kun lapsen laskettu aika on ennen 4.9.2022.

Työnantaja, tutustu perhevapaauudistusta koskeviin materiaaleihin

Perhevapaauudistusta koskevan työnantajawebinaarin tallenteessa kerrotaan, mitä vaikutuksia uudistus tuo työnantajille ja mitä asioita täytyy ottaa huomioon Kelan perhe-etuuksia haettaessa. Tarkempaa tietoa uudistuksesta on koottu webinaarin oheismateriaaliin.

Perhevapaiden työkalupakki työnantajille tarjoaa tiiviin tietopaketin perhevapaauudistuksesta. Työkalupakista löytyy lisäksi konkreettisia esimerkkejä uudistuksen tuomista muutoksista.

Elämässä.fi-sivustolla kerrotaan kattavasti perhevapaauudistuksen tuomista muutoksista sekä siitä, miten erilaiset perhemuodot on uudistuksessa huomioitu.

Uusi Lapsiperheet-selkoesite on saatavilla suomeksi ja ruotsiksi. Esitteessä kerrotaan, miten Kela tukee lapsiperheitä. Painettuja esitteitä voi tilata osoitteesta lomakevarasto@kela.fi. Minimitilaus on 10 kpl, ja esitteet ovat maksuttomia. Lapsiperheet-esite on saatavilla verkossa myös saamen kielillä. Esitteet perhevapaauudistuksesta ovat saatavilla verkossa myös viroksi, venäjäksi, somaliksi ja arabiaksi.

Perhevapaauudistusta koskevissa kysymyksissä palvelevat Kelan työnantajille suunnatut chat-, puhelin- ja sähköpostikanavat.

Lisää tietoa perhevapaauudistuksesta löytyy kela.fistä.

Lue lisää