Asiakaskysely Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista

Arvostamme kokemustasi ja mielipidettäsi Kelan järjestämistä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluista. Vastaamalla asiakaskyselyyn voit auttaa meitä kehittämään terapiapalveluita niin, että ne vastaavat entistä paremmin asiakkaiden tarpeita.

Asiakaskysely on tarkoitettu henkilöille, jotka tällä hetkellä saavat tai joiden läheinen saa Kelan järjestämiä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiapalveluja. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10 minuuttia.

Kysely toteutetaan anonyymisti, eli vastaajaa ei voida tunnistaa annettujen vastausten perusteella. Kyselyyn pääset tästä https://response.questback.com/kela/szhguksfbv

Ilmoittautuminen asiakashaastatteluun

Voit halutessasi ilmoittautua 45 minuutin Skype-haastatteluun lähettämällä  sähköpostiviestin 30.9.2020 mennessä osoitteeseen kuntoutus_palvelukuvaukset@kela.fi. Ilmoita sähköpostiviestissä saamasi terapiamuoto. Kutsumme osan ilmoittautuneista asiakkaista ja heidän läheisistään haastateltaviksi. Haastateltavat valitaan satunnaisotannalla. Skype-haastatteluja tai haastateltavien henkilötietoja ei tallenneta. Asiakashaastatteluja hyödynnetään vain terapiapalveluiden kehittämiseen, eikä tietoja käytetä muuhun tarkoitukseen.

Asiakaskysely ja asiakashaastattelu ovat erillisiä kokonaisuuksia. Voit osallistua joko kyselyyn tai haastatteluun tai molempiin.