Kela on julkaissut yksilötoimintaterapian tarjouskilpailut eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä

Kela kilpailuttaa uudelleen vaativana lääkinnällisenä kuntoutuksena yksilötoimintaterapiaan toteuttavat palveluntuottajat eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu tarjouskilpailujen aikana.  

Markkinaoikeus kumosi keväällä 2019 yksilötoimintaterapian hankintapäätökset eteläisessä ja itäisessä vakuutuspiirissä.  

Julkaistu tarjouskilpailut:

Uusi sopimuskausi on 1.1.2021–31.12.2022. Uusien sopimuksien mukaiset toimintaterapiapalvelut alkavat 1.3.2021. Asiakkaiden kuntoutus jatkuu tarjouskilpailujen aikana kuntoutuspäätösten mukaisesti. Vanhojen sopimuksien mukaisiin toimintaterapiapalveluihin asiakkaat voivat saada kuntoutuspäätöksiä 28.2.2021 asti. Toimintaterapiapalvelut jatkuvat voimassa olevan kuntoutuspäätöksen mukaisesti sopimuskauden vaihtumisesta huolimatta.

Tarjouskilpailuilla ei vaikutusta muihin sopimuksiin

Markkinaoikeuden ratkaisut ja uudet kilpailutukset eivät vaikuta muiden vakuutuspiirien yksilö- ja ryhmätoimintaterapioihin eivätkä lasten ja nuorten toimintaterapiaan. Palveluntuottajien sopimukset jatkuvat ennallaan ja asiakkaiden palvelut jatkuvat ennallaan.

Laadun arviointi tarjouskilpailuissa

Yksilötoimintaterapiaa koskevien tarjousten valintaperusteena on kokonaistaloudellinen edullisuus, jossa hinnan painoarvo on 50 % ja laadun 50 %.  Laadun arvioinnissa painotetaan terapeuttien pitkiä ja lyhyitä lisä- ja täydennyskoulutuksia sekä työkokemusta.

Tarjouskilpailuissa käytetään samaa palvelukuvausta kuin vuoden 2018 kilpailutuksessa. Palvelukuvauksen otsikko on Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen terapiat 1.1.2019 lukien, päivitetty 14.3.2019.

Kilpailutuksen valmistelussa käyty kattava markkinavuoropuhelu

Yksilötoimintaterapian tarjouskilpailujen valmistelussa Kela kävi markkinavuoropuhelun Kuntoutusyrittäjät ry:n, Suomen Toimintaterapeuttiliitto ry ja Tehy ry:n kanssa tapaamalla heidän edustajiaan sekä pyytämällä kommentteja tarjouspyyntö- ja sopimusluonnokseen. Markkinavuoropuhelussa esiin tuotuja näkökulmia on pyritty huomioimaan tarjouspyyntömateriaalissa ja sopimusluonnoksessa.  

Markkinaoikeuden päätöksen vuoksi tarjoajat valitaan puitejärjestelyyn eri tavalla kuin edellisessä kilpailutuksessa. Tarjoajien valinta tehdään kuntakohtaisesti. Tarjouskilpailuissa tavoitteena on saada riittävästi palveluntuottajia jokaiseen kuntaan. Tarjoajien valinnassa otetaan huomioon se, että valitut palveluntuottajat pystyvät tuottamaan palvelua kuntakohtaisesti ilmoitetuille asiakasmäärille.