Asumistuki opiskelijalle

Opiskelijat saavat yleistä asumistukea samoin ehdoin kuin muutkin tuen saajat, joten tukea myönnettäessä ei huomioida opiskelukuukausia tai opintotuen enimmäisaikoja. Asumistuki ei vaikuta opintotuen saamiseen, eikä sitä ei huomioida tulona opintotuessa.

Arvioi tuen määrä laskurilla

Arvioi laskurilla, onko sinulla oikeus yleiseen asumistukeen ja paljonko voit sitä saada.

Laskuriin

Kela maksaa asumistuen ruokakunnalle yhteisesti. Samaan ruokakuntaan kuuluvat esimerkiksi samassa asunnossa asuvat lähisukulaiset ja yhteisellä vuokrasopimuksella asunnon vuokranneet henkilöt. Samaan ruokakuntaan kuuluvat myös erillisellä vuokrasopimuksella osan asunnosta vuokranneet, jos he ovat vuokrasopimuksen tai sen liitteen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Eri ruokakuntaan taas kuuluvat henkilöt, jotka ovat vuokranneet osan asunnosta erillisellä vuokrasopimuksella, jos he eivät ole lähisukulaisia tai jos he eivät ole vuokrasopimuksen mukaan vastuussa koko asunnon vuokrasta.

Opintotuen asumislisä

Kela maksaa opintotuen asumislisää vain ulkomailla vuokralla asuville opiskelijoille. Ulkomaan asumislisää voidaan maksaa ulkomaisessa oppilaitoksessa vakinaisesti opiskelevalle tai opiskelijalle, joka on suorittamassa opintoihin liittyvää opintojaksoa ulkomailla.

Opiskelijan pitää sekä asua että opiskella ulkomailla.

Opintotuen asumislisää voidaan maksaa myös Suomessa kansanopiston tai liikunnan koulutuskeskuksen tai Saamelaisalueen koulutuskeskuksen maksullisella linjalla opiskeleville, jotka asuvat opiston asuntolassa.