Esitteet asiakkaille

Selkokieliset esitteet

Selkokieliset esitteet painetaan ja niitä voi hakea Kelan palvelupisteistä. Yhteistyökumppanit voivat tilata suurempia eriä sähköpostilla Kelasta (lomakevarasto@kela.fi).

Tutustu verkkoversioihin:

Etuusesitteissä ei ole kaikkia yksityiskohtia ja etuuksien määrät on pyöristetty.

Löydät nämä etuusesitteet myös ruotsiksi, saameksi, englanniksi, venäjäksi ja viroksi.

Palveluesitteet

Osa palveluesitteistä painetaan, ja niitä voi hakea Kelan palvelupisteistä. Osa löytyy vain verkkoversioina, ja niitä voi ladata ja tulostaa itse.

Painetut esitteet

Verkosta ladattavat esitteet

Esitteet ja infolehtiset elämäntilanteittain

Lapsiperheiden tuet

Yleinen asumistuki

Sairausajan tuet ja vammaistuet

Kuntoutus

Kuntoutuksen infolehtiset löytyvät kyseisen kuntoutuspalvelun verkkosivulta. 

Opiskelu

Työttömyys

Asevelvolliset

Eläkkeelle

Muutto Suomeen tai Suomesta

Toimeentulotuki

Yrittäjät

Esitteet muilla kielillä