Ilmoitusvelvollisuus

Kun haet Kelasta etuutta, vastaat itse siitä, että kaikki antamasi tiedot ovat oikeita.

Ilmoita viipymättä Kelaan kaikista niistä olosuhteidesi muutoksista, jotka vaikuttavat joko oikeuteesi saada etuutta tai etuuden määrään. Tällaisia tilanteita ovat mm. tulojen, perhetilanteiden tai asumisen muutokset. Myös työskentely tai oleskelu ulkomailla voi vaikuttaa etuuksien saamiseen. Ota epäselvissä tilanteissa yhteyttä Kelaan, jotta voidaan selvittää, vaikuttaako muutos saamiisi etuuksiin.

Jos et ilmoita muutoksista, saatat jäädä ilman sinulle kuuluvaa etuutta tai sinulle voidaan maksaa etuutta aiheettomasti. Liikaa maksettu etuus joudutaan perimään myöhemmin takaisin.

Väärinkäytös

Jos Kela epäilee väärinkäytöstä, se antaa asian poliisin tutkittavaksi. Toimimme näin, vaikka maksaisit takaisin etuuden, jonka Kela on maksanut sinulle väärin perustein.

Väärinkäytöstä voidaan epäillä, jos asiakas on

  • antanut vääriä tietoja
  • salannut tietoisesti jonkin etuuteen vaikuttavan seikan
  • tahallisesti jättänyt ilmoittamatta olosuhteidensa muutoksen, joka vaikuttaa etuuden maksamiseen.