Kelan johtajat

pääjohtaja Outi Antila

Pääjohtaja Outi Antila

Pääjohtaja vastaa Kelan strategisesta johtamisesta, suunnittelusta ja kehittämisestä. Lisäksi pääjohtaja vastaa asioiden esittelystä Kelan hallitukselle ja hallituksen päätösten toimeenpanosta. Hän myös valmistelee Kelan työjärjestyksen. Työjärjestyksestä päättää Kelan hallitus.

Johdon tukiyksikkö, viestintäyksikkö ja Kelan sisäinen tarkastus toimivat suoraan pääjohtajan alaisuudessa.

Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma

Etuus- ja asiakkuuspalvelut sekä tietopalvelut toimivat Mäki-Lohiluoman alaisuudessa. Hän vastaa niille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja johtamisesta.

Johtaja Nina Nissilä

IT-palvelut ja Yhteiset palvelut toimivat Nissilän alaisuudessa. Hän vastaa niille kuuluvien asioiden suunnittelusta ja johtamisesta.

Johtajien sijaiset

  • Pääjohtaja Outi Antilan sijaisena toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.
  • Johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoman sijaisena toimii johtaja Nina Nissilä.
  • Johtaja Nina Nissilän sijaisena toimii johtaja Kari-Pekka Mäki-Lohiluoma.