Perhevapaauudistuksen vuoksi uuden lain mukaisesti haettujen vanhempainpäivärahojen vireilläolo ja muut tiedot näytetään Kelmussa 11.6.2022 alkaen. Perhevapaauudistuksesta voit lukea Kela.fi sivuilta. / På grund av familjeledighetsreformen kommer uppgifter om anhängighet gällande föräldradagpenningar som sökts enligt den nya lagen, liksom också övriga uppgifter om dessa föräldradagpenningar, att visas i Kelmu fr.o.m. 11.6.2022. Läs mer om familjeledighetsreformen på fpa.fi.