Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu

Ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat maksavat terveydenhoitomaksun Kelalle. Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa jokaiselta lukukaudelta. Kela ei lähetä maksusta erillistä laskua, vaan se täytyy muistaa maksaa itse. Voit maksaa terveydenhoitomaksun OmaKelassa.

Jos suoritat korkeakoulututkintoa ja olet ilmoittautunut läsnä olevaksi, sinulla on oikeus käyttää Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palveluita.

Lue lisää terveydenhoitomaksun maksamisesta ja maksun eräpäivistä: Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Kenen pitää maksaa korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu?

Maksuvelvollisuuteen vaikuttavat vain suoritettava tutkinto, läsnäoloilmoittautuminen ja se, minkä maan sosiaaliturvaan kuulut. Muut asiat eivät vaikuta maksuvelvollisuuteen. Maksu täytyy maksaa, vaikka et saisi opintotukea tai käyttäisit YTHS:n palveluiden sijaan esimerkiksi työterveyshuollon palveluita.

Sinun täytyy maksaa terveydenhoitomaksu, jos olet ilmoittautunut läsnä olevaksi ja

 • opiskelet ammattikorkeakoulussa ja suoritat ammattikorkeakoulututkintoa, ylempää ammattikorkeakoulututkintoa tai Poliisiammattikorkeakoulun ammattikorkeakoulututkintoa
 • opiskelet yliopistossa ja suoritat alempaa tai ylempää korkeakoulututkintoa
 • opiskelet Maanpuolustuskorkeakoulun viranomaisyhteistyön koulutusohjelmassa (SMVIR) eli olet Maanpuolustuskorkeakoulun niin sanottu siviiliopiskelija.

Terveydenhoitomaksu ja kansainväliset tilanteet

Terveydenhoitomaksu täytyy maksaa myös opiskelijavaihdon ajalta. Sinun täytyy maksaa terveydenhoitomaksu, jos lähdet ulkomaille opiskelijavaihtoon ja kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Suoritat tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun.
 • Olet ilmoittautunut läsnä olevaksi.
 • Kuulut Suomen sosiaaliturvaan tai sosiaaliturvastasi vastaa maa, joka ei ole EU-maa, Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia.

Jos käyt opiskelijavaihdon aikana Suomessa, voit käyttää YTHS:n palveluita.

Terveydenhoitomaksua ei tarvitse maksaa, jos sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia. Vaikka sinun ei täytyisi maksaa terveydenhoitomaksua, voit silti käyttää YTHS:n palveluita.

Lue lisää: Miten toimin, jos kuulun toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan?

Terveydenhoitomaksu ja valmistuminen kesken lukuvuoden

Jos valmistut syyslukukaudella, sinun ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua seuraavalta kevätlukukaudelta. Et myöskään saa käyttää YTHS:n palveluja kevätlukukaudella.

Jos saat opintosi tehtyä syyslukukaudella, mutta valmistut ja saat tutkintotodistuksen vasta kevätlukukaudella, sinun täytyy maksaa kevätlukukauden terveydenhoitomaksu. Saat tällöin käyttää YTHS:n palveluja kevätlukukauden loppuun asti.

Usein kysyttyä: Kenen pitää maksaa terveydenhoitomaksu

Kenen ei tarvitse maksaa terveydenhoitomaksua?

Et ole maksuvelvollinen, jos

 • olet ilmoittautunut poissa olevaksi lukukaudelta
 • olet ulkomailta Suomeen tullut vaihto-opiskelija etkä suorita tutkintoa suomalaiseen korkeakouluun
 • opiskelet avoimessa ammattikorkeakoulussa
 • opiskelet avoimessa yliopistossa
 • opiskelet Högskolan på Åland -ammattikorkeakoulussa
 • suoritat jatkotutkintoa (olet esimerkiksi lisensiaatti- tai tohtorikoulutettava)
 • opiskelet upseeriksi Maanpuolustuskorkeakoulussa
 • suoritat korkeakoulussa muita kuin tutkinto-opintoja (osallistut esimerkiksi täydennyskoulutukseen tai suoritat erikoistumisopintoja tai erillistä opintokokonaisuutta)
 • osallistut tilauskoulutukseen
 • suoritat Poliisiammattikorkeakoulun ylempää ammattikorkeakoulututkintoa
 • sosiaaliturvastasi vastaa toinen EU- tai Eta-maa, Sveitsi tai Iso-Britannia.

Jos et ole maksuvelvollinen, et voi myöskään käyttää YTHS:n palveluita. Poikkeus tähän on se, jos kuulut toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan. Tällöin voit käyttää YTHS:n palveluita, vaikka et maksa terveydenhoitomaksua.

Maksun määrä ja maksaminen

Korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksu on 35,80 euroa lukukaudessa vuonna 2022. Sinun täytyy maksaa se Kelalle sekä kevät- että syyslukukaudelta. Sinulle ei lähetetä laskua, vaan maksu pitää maksaa oma-aloitteisesti. Maksettava summa määritellään valtioneuvoston asetuksella, ja se voi muuttua vuosittain.

Voit maksaa maksun, vaikka et olisi vielä ilmoittautunut läsnä olevaksi.

Terveydenhoitomaksu vahvistetaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Keväällä 2022 voit siis maksaa sekä kevätlukukauden 2022 että syyslukukauden 2022 maksun.

Lue lisää terveydenhoitomaksun maksamisesta ja maksun eräpäivistä: Näin maksat korkeakouluopiskelijan terveydenhoitomaksun.

Jos saat toimeentulotukea, terveydenhoitomaksu voidaan hyväksyä perustoimeentulotuessa menona.

Jos sinulle on myönnetty koulutus Kelan ammatillisena kuntoutuksena, korkeakouluopiskelijoiden terveydenhoitomaksu voidaan korvata sinulle koulutukseen liittyvänä välttämättömänä kustannuksena. Maksa terveydenhoitomaksu ensin itse. Sen jälkeen voit hakea terveydenhoitomaksusta korvausta kuntoutuskustannuksena.

Mitä käy, jos en maksa maksua

Jos et maksa terveydenhoitomaksua eräpäivään mennessä, Kela muistuttaa maksun maksamisesta. Jos terveydenhoitomaksu maksetaan eräpäivän jälkeen, Kela perii 5 euron kiinteän viivästymismaksun.

Jos et maksa terveydenhoitomaksua maksumuistutuksen jälkeenkään, Kela voi kuitata eli vähentää maksun ja viivästymismaksun opintorahasta ilman suostumustasi. Jos maksua ei saada kuitattua opintorahasta, terveydenhoitomaksu siirretään lain perusteella ulosottoon.

Jos olet saanut maksumuistutuksen, mutta kuulut toisen EU- tai Eta-maan, Sveitsin tai Ison-Britannian sosiaaliturvaan, ota yhteyttä Kelan perintäkeskukseen.

Usein kysyttyä: Miten maksan terveydenhoitomaksun

Opiskeluterveydenhuollon palvelut korkeakouluopiskelijalle

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö (YTHS) tuottaa opiskeluterveydenhuollon palvelut Suomessa. Opiskeluterveydenhuollon palveluista kerrotaan YTHS:n verkkosivuilla.

Saat käyttää opiskeluterveydenhuollon palveluja sen lukukauden loppuun asti, jolle olet ilmoittautunut läsnä olevaksi. Jos valmistut kesken lukukauden, sinulla on oikeus käyttää palveluja siihen asti, kunnes kyseinen lukukausi loppuu.

Voit hakea Kelasta korvausta opiskeluterveydenhuollon palvelupisteeseen tekemästäsi matkasta.

Lue lisää matkakorvauksista.

Usein kysyttyä: Kuka saa käyttää YTHS:n palveluja

Lue lisää