Kuntoutuspalvelujen hankinnat

Kelan kuntoutuspalvelujen ryhmä vastaa avo- ja laitosmuotoisen kuntoutuksen hankinnoista (Kuntoutuspalvelujen ryhmän hankinnat) ja Kelan kuntoutusryhmä vastaa kehittämistoimintaan liittyvistä hankinnoista (Kehittämistoiminnan hankinnat).

Kelan vakuutuspiirit vastaavat vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen avoterapiapalvelujen hankinnoista (terapiahankinnat).

Isot hankintakierrokset aloitetaan tavallisesti keväällä helmi-toukokuussa, jolloin julkaistaan tarjouspyyntömateriaali. Hankintapäätökset valmistuvat yleensä viimeistään syksyllä, jolloin tarjouskilpailujen tuloksista ilmoitetaan siihen osallistuneille.

Hankintamenettelyt

Kelan kuntoutuspalvelujen hankinnoissa käytetään seuraavia hankintamenettelyjä:

  • avoin tarjouskilpailu
  • neuvottelumenettely
  • suorahankinta
  • yhteisrahoitusmenettely kehittämishankkeiden rahoituksessa

Kuntoutuspalvelujen hankinnoista ilmoitetaan sähköisesti HILMA-ilmoituskanavalla ja Hanki-palvelussa sekä rajoitetusti myös Kelan internetsivuilla. Avoterapioiden lisähankintoja lukuun ottamatta tarjouspyynnöt ovat saatavilla ainoastaan Hanki-palvelun kautta.

Kelan kuntoutuksen palvelut hankitaan puitejärjestelyn avulla ja sopimuskausi alkaa pääsääntöisesti hankintaa seuraavan vuoden alusta lukien. Sopimuskausi on yleensä neljä vuotta.

Lue lisää