Katso-tunnistautuminen päättyy Kelan etuustietopalvelu Kelmussa ja maksuvaatimuspalvelu eMavassa 26.9.2020

Kelmussa ja eMavassa otetaan käyttöön vahva tunnistautuminen 26.9.2020. Tämän jälkeen näihin asiointipalveluihin ei enää pääse Katso-tunnisteella.

Etuustietopalvelu Kelmuun ja maksuvaatimuspalvelu eMavaan kirjaudutaan Suomi.fi-tunnistuksella 26.9.2020 alkaen. Tunnistautumiseen tarvitaan jokin vahvan tunnistautumisen välineistä. Vahvan tunnistautumisen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti.

Katso-palvelu suljetaan vuoden 2020 lopussa. Koska Katso-palvelu päättyy kokonaan, yhteisöjen ja kuntien työntekijät tarvitsevat vahvan tunnistautumisen välineiden lisäksi Suomi.fi-valtuudet. Yhteisöjen ja kuntien täytyy huolehtia, että Kelan asiointipalveluita käyttävillä työntekijöillä on Suomi.fi-valtuudet ennen vuotta 2021.

Vahvan tunnistautumisen välineet

Suomi.fin vahvan tunnistautumisen välineitä ovat pankkitunnukset, mobiilivarmenne ja varmennekortti. Jos yhteisön puolesta asioiva henkilö ei halua käyttää tunnistautumiseen henkilökohtaisia pankkitunnuksiaan, voi mobiilivarmenteen hankkia työpuhelimen SIM-korttiin. Mobiilivarmenteesta voi lukea lisää osoitteesta mobiilivarmenne.fi.

Varmennekortti on joko kansalaisvarmenteen sisältävä henkilökortti tai organisaatiovarmenteen sisältävä organisaatiokortti. Henkilökortteja myöntää Poliisi ja organisaatiokortteja Digi- ja väestötietovirasto. Lue lisää varmennekorteista Digi- ja väestötietoviraston sivulta.

Miten Suomi.fi-valtuudet saa käyttöön?

Kaikki Kelmua ja eMavaa käyttävät yhteisöt eivät voi antaa valtuuksia työntekijöilleen suoraan Suomi.fin Valtuudet-palvelussa. Näiden yhteisöjen täytyy rekisteröidä valtuutusoikeudet valtuushakemuksella. Yhteisöjä, joiden täytyy tehdä valtuushakemus, ovat esimerkiksi kunnat, valtion virastot, seurakunnat, säätiöt, useamman nimenkirjoittajan yhdistykset sekä ulkomaiset yritykset.

Suomi.fi-valtuuksia voi hakea vuoden 2020 loppuun asti. Hakeminen kannattaa kuitenkin aloittaa mahdollisimman pian, koska siinä on monia vaiheita. Valtuushakemuksen tekemiseen on yksityiskohtaiset ohjeet, joita tarkasti seuraamalla voi välttyä aikaavieviltä lisäselvityksiltä.

Tietoa valtuutusoikeuksien hakemisesta saa Digi- ja väestötietoviraston tiedotteesta. Ohjeet valtuushakemuksen tekemiseen ovat Suomi.fin Valtuudet-palvelun sivulla.

Mitä valtuuksia Kelmussa ja eMavassa tarvitaan?

Etuustietopalvelu Kelmulla on käytössä vain kaksi Suomi.fi-valtuutta: ”Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti” sekä ”Työmarkkinatukiaineistojen tarkastelu”.

Maksuvaatimuspalvelu eMavan käyttäjä tarvitsee valtuuden ”Etuustietojen katselu ja maksuvaatimusten rekisteröinti”.

Kaikki Kelmussa, eMavassa ja muissa Kelan asiointipalveluissa tarvittavat valtuudet on lueteltu seuraavilla kela.fin sivuilla:

Työnantajien valtuusasiat

Yhteistyökumppaneiden valtuusasiat

Lue lisää