Kela on julkaissut selkokielisen verkkosivuston ruotsiksi

Kelan selkosuomenkielisen sivuston rinnalle on julkaistu selkoruotsinkielinen verkkosivusto, jolla kerrotaan Kelan etuuksista ja palveluista selkeästi ja lyhyesti. Selkokielestä hyötyvät etenkin ihmiset, joilla on vaikeuksia kielen tai ymmärtämisen kanssa.

Tärkeimmät tiedot Kelan etuuksista ovat nyt saatavana myös selkoruotsiksi. Kelan selkokielisten sivujen sisältö koostuu Kelan selkoesitteiden teksteistä, jotka on muokattu verkkoon sopiviksi. Sivusto on jaoteltu kahdeksaan aihepiiriin: asuminen, eläkkeet, lapsiperheet, muutto Suomeen tai Suomesta ulkomaille, opiskelu ja asevelvollisuus, sairastaminen ja kuntoutus, toimeentulotuki ja työttömyys. Lisäksi sivustolla kerrotaan Kelan asiakaspalvelusta sekä etuuksien hakemisesta ja maksamisesta.

­ – Selkosuomenkielinen sivusto on saanut hyvän vastaanoton asiakkailtamme. Se on selvästi koettu tarpeelliseksi. Ruotsinkielistä versiota on odotettu, ja on hienoa palvella nyt myös ruotsinkielisiä asiakkaitamme selkokielellä, kertoo viestinnän asiantuntija Heli Sjöblom.

Selkokieli lisää saavutettavuutta

Selkoruotsinkielinen sivusto lisää Kelan viestinnän saavutettavuutta. Saavutettavuus tarkoittaa sitä, että verkkopalvelun suunnittelussa ja kielessä otetaan huomioon erilaiset käyttäjät. Kun palvelusta tehdään riittävän helppokäyttöinen, kaikilla on mahdollisuus käyttää sitä.

Selkokeskuksen arvion mukaan selkokieltä tarvitsee Suomessa noin 11–14 % väestöstä. Selkokielisen viestinnän käyttäjäryhmiä ovat esimerkiksi kehitysvammaiset henkilöt, maahanmuuttajat sekä ihmiset, joilla on muistisairauksia tai lukemisen ja oppimisen vaikeuksia.

Selkokielisen sivuston rinnalla jatkaa yleiskielinen, tarkat tiedot ja yksityiskohdat sisältävä kela.fi, jonka selkeyttä ja helppokäyttöisyyttä parannetaan myös jatkuvasti.

Tutustu ruotsinkielisiin selkosivuihin

Tutustu selkosuomenkielisiin sivuihin