Kelan strategia

largeimage

Kelan strategia sisältää kolme toisiinsa limittyvää tavoitetta:

  • luottamus ja yhteistyön vahvistaminen
  • asiakaskokemuksen kehittäminen sekä
  • tiedon liikkuvuus ja hyödyntäminen.

Kelan visio kertoo työmme tärkeydestä:

Lähellä ihmistä. Hyvinvointia tiedolla, tuella ja yhteistyöllä.

 

Strategiset tavoitteet

Asiakaskokemuksen kehittäminen

Tiedon liikkuvuus ja hyödyntäminen

Luottamus ja yhteistyön vahvistaminen

Konkretisoimme strategista suuntaamme avaintuloskokonaisuudella

Olemme ottaneet Kelassa käyttöön tavoitejohtamisen OKR-mallin. Avaintuloskokonaisuutemme koostuu strategiaa tarkentavasta tavoitteesta sekä strategian onnistumisen osoittavasta avaintuloksesta.

Avaintuloskokonaisuus on kuvattu strategiaesityksessämme.

Tutustu Kelan strategiaesitykseen

Avaintuloskokonaisuus on kuvattu strategiaesityksessämme.