Talous ja avainluvut

Etuusrahastojen rahoitus Kelan hoitaman sosiaaliturvan rahoitus perustuu jakoperiaatteelle, jonka mukaan kunkin vuo den kulut rahoitetaan samana vuonna kertyneillä tuotoilla. Etuuksien rahoituksen hoitamista varten Kelassa on kansaneläkerahasto, sairausvakuutusrahasto sekä sosiaaliturvan yleisrahasto, josta rahoitetaan ne etuudet, jotka eivät kuulu eläke- tai sairausvakuutukseen.

Rahoitus

Kelan etuusrahastojen kokonaiskulut olivat 16,4 mrd. euroa vuonna 2020. Etuuskulujen osuus kokonaiskuluista oli 97 % ja toimintakulujen osuus noin 3 %

Kansaneläkeindeksi

Suuri osa Kelan maksamista etuuksista tarkistetaan vuosittain kansaneläkeindeksin mukaan.

Vuositilastot

Keskeisimmät tiedot eri etuuksista: asumistuet, eläkkeet, kuntoutus, opintoetuudet, perhe-etuudet, sairausvakuutus, työterveyshuolto, työttömyysturva, vammaisetuudet ja sotilasavustus. Lue lisää.

Vuosikertomukset

Kelan strategian mukaan asiakas, luottamus ja tieto ovat keskiössä. Lue lisää.

Avainluvut