Tietopalvelu Kelan arkistointipalveluun siirrettyihin asiakirjoihin liittyen

Kela saa luovuttaa Kelaan siirretyistä asiakirjoista tietoja vain potilaalle tai asiakkaalle itselleen, potilaan tai asiakkaan suostumuksella toiselle henkilölle tai vainajan tietoja perustellusta kirjallisesta hakemuksesta sille, joka tarvitsee tietoja tärkeiden etujensa tai oikeuksiensa selvittämistä tai toteuttamista varten. Vainajan tietoja luovutetaan vain siltä osin kuin tiedot ovat välttämättömiä etujen tai oikeuksien selvittämiseksi tai toteuttamiseksi.

Asiakirjansa Kelaan siirtäneellä palveluntuottajalla on pyynnöstä oikeus saada jäljennös siirtämistään asiakirjoista oikeutetun etunsa turvaamiseksi, esimerkiksi viranomaisvalvontaa tai oikeudenkäyntiä varten.

Kelaan siirrettyihin asiakirjoihin liittyvän tietopyynnön voitte tehdä seuraavilla lomakkeilla:

Sosiaalihuollon asiakirjoja voit pyytää potilasasiakirjapyyntölomakkeella valitsemalla kohdassa Pyydetään vaihtoehdon muu, mikä ja kuvaamalla kenttään aineiston sisällön. Vaihtoehtoisesti voit tehdä myös tietopyynnön lähettämällä suojatulla sähköpostilla seuraavat tiedot:

  • Asiakkaan sukunimi, etunimet (myös entiset nimet)
  • Asiakkaan henkilötunnus
  • Pyydettävät tiedot
  • Palveluntuottaja ja hoitovuosi
  • Tietopyynnön tekijän puhelinnumero ja tieto siitä saako pyytäjälle lähettää tekstiviestitse Postin saapumisilmoituksen asiakirjojen toimittamiseen liittyen
  • Tietopyynnön tekijän osoite ja postitoimipaikka.