Pekka Heino

Titteli: Erikoistutkija
Koulutus: FM
Puhelin: 020 634 2875
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

 • lääkerekisteritutkimus
 • lääkesimulointi
 • sairausperusteisten etuuksien rekisteritutkimus

Esittely

Toimin erikoistutkijana Kelan tutkimusyksikössä. Tutkimusalueitani ovat erityisesti lääkerekisteritutkimus ja lääkesimulointi sekä laajemmin sairausperusteisten etuuksien rekisteritutkimus.

Lisätietoja

Käynnissä olevat hankkeet

 • Sosiaali- ja terveydenhuollon tulonjakovaikutukset Suomessa (SOTE-SISU)
 • Kansallinen terveysindeksi
 • Lääketietoraportoinnin kehittäminen – Kelan tutkimuksen ja Fimean arviointiyksikön yhteistyöhanke
 • Kuntoutuksen alue-erot

Julkaisuja

 • Jauhonen Hanna-Mari, Reinikainen Leena, Heino Pekka, Koski Anna, Koskinen Hanna (2021): Viitehintajärjestelmässä on edelleen säästöpotentiaalia. Sic! 3/2021 https://sic.fimea.fi/arkisto/2021/3_2021/palstat/viitehintajarjestelmassa-on-edelleen-saastopotentiaalia
 • Aaltonen Katri, Tervola Jussi, Heino Pekka (2021): Analysing the effects of healthcare payment policies in conjunction with tax-benefit policies: A microsimulation study with real-world healthcare data. SocArXiv. September 8. doi:10.31235/osf.io/m7h3u.
 • Miettinen Sari, Pulkki Jutta, Rinne Hanna, Heino Pekka, Poikkeus Leena (2021): Kelan IKKU:kuntoutus on keino yli 68-vuotiaiden kotona asumisen politiikassa – mutta kuka sitä saa? Kelan tutkimusblogi 17.5.2021 https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/6000
 • Tillman Päivi, Heino Pekka, Aarni Soppi (2021): Mitä jos sairausvakuutuksen lääke- ja matkakatto olisivatkin yhdessä? Kelan tutkimusblogi 15.4.2021 https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5930
 • Tillman Päivi, Heino Pekka, Soppi Aarni (2021): Sairausvakuutuksen lääke- ja matkakorvausten vuotuiset omavastuukatot. Laskelmia vuotuisten omavastuukattojen yhdistämisestä ja liukuvasta vuosikatosta. Helsinki: Kela, Työpapereita 160, 2021 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202103308781
 • Koskinen Hanna, Heino Pekka, Kurko Terhi, Tillman Päivi (2021): Kerralla kattoon – mistä lääkehoidoista on kyse? Kelan tutkimusblogi 25.3.2021 https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5882
 • Tillman Päivi, Heino Pekka, Aarni Soppi. Liukuva lääke- ja matkakatto voisi auttaa alkuvuoteen kasautuviin suuriin sairauskuluihin. Kelan tutkimusblogi 19.1.2021 https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5794
 • Heino Pekka, Seppänen-Järvelä Riitta (2021): Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen asiakasprofiili muuttui. Kelan tutkimusblogi 2.3.2021 https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5850
 • Sarnola Kati, Heino Pekka, Kari Heini, Koskinen Hanna, Rättö Hanna (2021): Avohoidon lääkekustannukset vaihtelevat maakunnittain – tulevaisuudessa korostuvat tiedolla johtaminen ja kokonaisuuden hallinta. Kelan tutkimusblogi 14.1.2021 https://tutkimusblogi.kela.fi/arkisto/5749
 • Heino Pekka, Mäkinen Jenna, Seppänen-Järvelä Riitta (2020): Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen lainmuutoksen vaikutus kuntoutuksen kohdentumiseen. Rekisteritutkimus vuosien 2014, 2016 ja 2017 kuntoutuspäätöksistä. Helsinki: Kela, Sosiaali- ja terveysturvan raportteja 23, 2020 http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe20201211100373