Tuija Korpela

Titteli: Tutkija
Koulutus: YTM
Puhelin: 020 634 1945
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

  • perustoimeentulotuki
  • perusturva
  • sosiaalipolitiikka
  • sosiaaliturvajärjestelmä
  • rekisteritutkimus

Esittely

Olen keskittynyt erityisesti perustoimeentulotukeen ja toimeentuloturvaetuuksiin liittyvään tutkimukseen Kelassa. Olen osallistunut perusturvan riittävyyden arviointiin, tutkinut perusturvan ja viimesijaisen turvan suhdetta sekä siirtymiä niiden välillä ja tuottanut runsaasti Kelan rekistereihin perustuvaa tietoa päätöksenteon tueksi. Toimin syksyllä 2020 julkaistun perustoimeentulotuen Kela-siirron alkuvaiheen tutkimuksia yhteen koonneen Ojista allikkoon? Toimeentulotukiuudistuksen ensi metrit -kirjan vastaavana toimittajana. Koronakriisin aikaan seurasin tiiviisti sitä, miten korona näkyi Kelan etuushakemusten ja saajien määrässä.

Käynnissä olevat hankkeet

  • Toimeentulotuki Helsingissä 2010-luvulla
  • Toimeentulotuen saajien palveluiden ja etuuksien käyttö Oulussa, osahanke laajemmassa tutkimushankkeessa

Julkaisuja