Hennamari Mikkola

Titteli: Tutkimusyksikön päällikkö
Koulutus: Tutkimusprofessori, dosentti (kunnallistalous), KTT (kansantaloustiede)
Puhelin: 020 634 1890, 050 468 6911
Sähköposti: etunimi.sukunimi@kela.fi

Asiantuntemus

  • sosiaaliturvan rahoitus
  • sosiaali- ja terveydenhuollon järjestelmä

Lisätietoja

Työryhmäjäsenyyksiä

  • Sosiaaliturvakomitean tutkimus- ja arviointijaoston jäsen, STM
  • Kansanterveyden neuvottelukunnan Hyvinvointi- ja terveyspolitiikan arviointi- ja seurantajaoston jäsen, STM
  • Väestön terveys- ja hyvinvointiseurannan tietopohjan kehittämisen neuvottelukunnan jäsen, THL
  • Data-analyysin hyödyntämistä päätöksenteon tukena ja datahuone-pilottia selvittävä työryhmän jäsen, VM

Kolumneja ja haastatteluja

  • Suomen sosiaaliturvamalli osoittautui koronakriisissä yllättävän mukautumiskykyiseksi | Sosiaalivakuutus
  • Sopisiko perhelääkärimalli Suomeen? | Sosiaalivakuutus

Julkaisut