Vammaisten tulkkauspalveluiden hankinta

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelussa hankinnan kohteena on tulkkauspalvelun tuottaminen kuulovammaisille, kuulonäkövammaisille ja puhevammaisille henkilöille. Tulkkaus voidaan toteuttaa lähitulkkauksena tai etätulkkauksena.

Kela aloittaa tulkkauspalvelun hankintakierrokset tavallisesti keväällä helmi-toukokuussa, jolloin julkaistaan tarjouspyyntömateriaali. Hankintapäätökset valmistuvat yleensä viimeistään syksyllä, jolloin Kela ilmoittaa tarjouskilpailujen tuloksista siihen osallistuneille.

Vammaisten henkilöiden tulkkauspalvelun hankinnoista vastaa Kelan lakiyksikön vammaisetuusryhmä. Nykyiset sopimukset ovat voimassa 20.1.2021–31.12.2022.

Kelalla on oikeus jatkaa sopimusta kahdella yhden vuoden optiolla ajalle 1.1.–31.12.2023 ja 1.1.–31.12.2024.

Hankintamenettelyt

Tulkkauspalvelujen hankinnoissa käytetään seuraavia hankintamenettelyjä:

  • avoin menettely
  • suorahankinta.

Kela ilmoittaa tulkkauspalvelun hankinnoista sähköisesti Hilmassa (hankintailmoitukset.fi) ja Hanki-palvelussa (hanki-palvelu.fi). Tarjouspyynnöt ovat suorahankintoja lukuun ottamatta saatavilla ainoastaan Hanki-palvelun kautta.

Vammaisten tulkkauspalvelut hankitaan puitejärjestelyn avulla, ja sopimuskausi alkaa yleensä hankintaa seuraavan vuoden alusta. Sopimuskausi on yleensä 2 vuotta, ja sopimus sisältää optiomahdollisuuden 2 seuraavalle vuodelle.

Palveluntuottajat voivat kysyä vammaisten tulkkauspalveluiden hankinnoista sähköpostitse osoitteesta vatu.palveluntuottajat@kela.fi.

Lue lisää