Kelan lapsiperhe-etuustilasto

Kelan lapsiperhe-etuustilasto sisältää keskeiset tiedot Kelan maksamista vanhempainpäivärahoista, äitiysavustuksista, lapsilisistä, lastenhoidon tuista ja elatustuesta. Julkaisu tarjoaa tilastoja näiden etuuksien saajista sekä maksettujen etuuksien rahamääristä.

Kelan lapsiperhe-etuustilasto julkaistaan pdf-muodossa.

Uusimmat julkaisut

ISSN 1796-0479 = Suomen virallinen tilasto (sähköinen)
ISSN 1796-1459 = Kelan lapsiperhe-etuustilasto (sähköinen)

Lisätietoja:
tilastot@kela.fi

Lue lisää