Den lättlästa broschyren för studerande och värnpliktiga distribueras först i höst

På grund av coronaepidemin kommer den uppdaterade versionen av den lättlästa broschyren för studerande och värnpliktiga inte att kunna distribueras under våren till läroanstalter, serviceställen och andra ställen som brukar dela ut den. För att mottagarna ska få försändelserna så smidigt som möjligt har tryckningen och postningen av broschyren skjutits fram till hösten, troligtvis till augusti.

Samma information som finns i broschyren kommer också att hittas på de lättlästa webbsidorna som FPA publicerar i sommar. Motsvarande webbsidor finns redan på finska på adressen www.kela.fi/selkosuomi. På de finskspråkiga sidorna för studerande finns den senaste informationen om bland annat hälsovårdsavgiften för högskolestuderande. En pdf-version av broschyren kommer också att läggas ut på webbplatsen www.fpa.fi.